Innovatív vállalati nyelvoktatás – hogyan csináljuk mi a Converzumnál?

Nyelvet tanulni többféle indíttatásból lehet. Ilyen például a külföldi munkavállalás vagy a munkahelyen feltételként szabott idegen nyelvi kommunikáció. Azonban nemcsak azért érdemes figyelmet fordítani a nyelvtanulásra, mert ez az elvárás, hanem sokkal inkább azért, mert a nyelvtudással olyan lehetőségek nyílnak meg előttünk, amelyek különben nem állnának rendelkezésünkre.

Egy nemzetközi cégnél a kollégák egy részével csak akkor tudunk hatékonyan kommunikálni, ha nem csak átvitt értelemben beszélünk egy nyelvet, hanem szó szerint is. Az üzleti élet angol vagy egyes cégek esetén német nyelven történik. Ha a saját munkánkban sikereket szeretnénk elérni, akkor törekednünk kell arra, hogy jól beszéljük az adott nyelvet, hiszen így fogunk tudni magabiztosan tárgyalni, igényesen kommunikálni és megérteni a többieket. Vezetőként a legjobb, amit tehetünk, hogy a munkatársak nyelvtudásának fejlesztésével tesszük hatékonyabbá a munkát és motiváltabbá a kollégákat.

Kinek ajánljuk?

Az üzleti kommunikációs tréningeket azoknak ajánljuk, akik szeretnének magabiztosabban és gördülékenyebben kommunikálni, akik nem csak az anyanyelvükön szeretnének vitaképesek lenni és érvelési technikákat alkalmazni, akik hatékonyan szeretnének a munka világában eligazodni.

A különböző kommunikációs lehetőségek sajátosságait és nyelvezetét figyelembe véve a tanulóink olyan helyzetgyakorlatokon keresztül sajátítanak el nyelvi kifejezéseket és idiómákat, melyek az üzleti és a vállalati kommunikációt jellemzik.

Üzleti kommunikáció – levelezés és telefonálás

Egy levél vagy egy e-mail megfogalmazása néha még a saját anyanyelvünkön is kihívást jelent, nem csoda hát, hogy a munkatársak sok időt töltenek el az angol vagy más idegen nyelven írt levelek és e-mailek megfogalmazásával, ha az adott nyelvből hiányosságaik vannak. Nem jó az a megoldás, ha külön munkaerőt kell igénybevenni arra, hogy ellenőrizze a leveleket, ennél célravezetőbb, ha a kollégák nyelvi képzéseken vesznek részt.

A tanfolyam elvégzése után már nem lesz külön izgalom minden idegen nyelvű telefonhívás, és a kollégák nem akarják majd kerülni az ilyen helyzeteket, mert biztos nyelvtudás birtokában már akkor is könnyedebben fognak kommunikálni, ha történetesen nem szemtől szemben állnak a partnerrel.

Előadások és prezentációk

Sokak számára az egyik legrettegettebb munkahelyi tevékenység egy előadás vagy prezentáció megtartása,  pedig sokszor ez az, amin egy termék vagy szolgáltatás sikere múlhat, sőt ennek kapcsán akár egy pozíció is. Természetesen lehetnek olyan velünk született képességek, amelyek megkönnyíthetik számunkra, hogy prezentációkat tartsunk.

Jó hír, hogy számos olyan jól körülhatárolható készség és trükk van, amely tanulható és gyakorolható, amely releváns nyelvi elemekkel összekapcsolva nemcsak az előadói magabiztosságot, de a hatékonyságot is nagymértékben fejleszti. A tanulási folyamatban ezeket is elsajátíthatják hallgatóink.

Tárgyalások, értekezletek és konferenciahívások

Amennyiben a munkatársak nemzetközi csapatban dolgoznak, ahol mindennaposak az angolul folytatott megbeszélések, értekezletek, projektmeetingek, konferenciahívások, akkor számos olyan készségre és funkcionális kifejezésre lehet szükségük, melyek gördülékenyebbé, interaktívabbá és hatékonyabbá tehetik a kommunikációt.

Ezen szófordulatok és készségek begyakorlására is alkalmat ad az üzleti nyelvtanfolyamunk, amely a következő területekre fókuszál:

 • meetingek, értekezletek jellemző típusai és az ezekhez kapcsolódó nyelvi panelek,
 • kifejezések, szófordulatok és funkcionális nyelvhasználat a megbeszélések különböző szakaszaiban,
 • konferenciahívások nyelvi specifikumai.

Utazások és konferenciák

Sok cégnél dolgoznak olyan kollégák, akik sokat utaznak üzleti vagy szakmai találkozókra és  konferenciákra. Számukra fontos, hogy a maximumot tudják kihozni ezekből az alkalmakból. Sok minden múlhat azon, hogy mennyire pontosan értik a beszélgetőpartnereiket, az előadókat, illetve hogy magukat mennyire tudják kifejezni és megértetni.

Egy-egy ilyen utazás vagy konferencia kitűnő alkalom lehet kapcsolatépítésre is, amelyhez az idegen nyelvi proaktivitás és a magabiztos kommunikáció elengedhetetlen feltételek. Azt sajnos nem tudjuk garantálni, hogy egy tanfolyam elvégzése után a legkülönfélébb akcentusok mindegyikét azonnal érteni fogják, de lesznek stratégiáik arra, hogyan tisztázzanak üzeneteket udvariasan, hogyan oldjanak meg kommunikációs kihívásokat hatékonyan, és hogyan legyenek kezdeményező kommunikátorok minden helyzetben.

Látogatók fogadása és kötetlen beszélgetések

Az egyik legnehezebb műfaj az idegen nyelven történő kötetlen beszélgetés. Ez azért van így, mert nem tudhatjuk, hogy milyen témák érdeklik a beszélgetőpartnereinket, és nem feltétlenül ismerjük a kulturális hátterüket sem. A beszélgetésben beálló csend viszont kínos lehet, főleg akkor, ha nagyon fontos, hogy jó benyomást tegyünk például a hozzánk látogató potenciális megrendelőkre, partnerekre vagy akár a hatóságokra, hivatalos személyekre.

Mindezekre a kihívásokra vannak megoldások, amelyeket meg is tudunk tanítani az intenzív nyelvi tréningek résztvevőinek. Fókuszpontjaink a következők:

 • a kötetlen társalgás (small talk) nyelvi jellemzői,
 • a társalgás kezdeményezésének lehetséges módjai,
 • a magunk és mások, ill. a látogatott létesítmény bemutatása,
 • a közös ismerősökről való társalgás,
 • az érdeklődés fenntartásának és kimutatásának nyelvi eszközei,
 • a megfelelő kérdezéstechnikák,
 • javaslattételek, ajánlások és preferenciák kiderítése,
 • a kulturális aspektusok, az elfogadott és a tabutémák, a diplomatikus nyelvezet,
 • a kontaktinformáció cseréjének módja,
 • a társalgás lezárásának taktikus és kulturálisan elfogadott módozatai különböző kultúrákban, ill. ezek nyelvi megjelenése.

Vállalati nyelvoktatás a Converzumban

A nyelvoktatás megszervezését és a tanfolyamok folyamatos adminisztrációját is mi végezzük, így nem a minket megbízó cégeket, illetve az ottani kollégákat terheli ez a feladat.

Vállalati nyelvtanfolyamok alkalmával is célunk, hogy a nyelvtudás megszerzésén túl minden hallgatónk magabiztosabb legyen, amikor a tanult nyelven kommunikál.

A biztos nyelvtudás önbizalmat ad. Aki nem biztos saját magában, az üzleti életben sem mozoghat otthonosan, ezért célunk, hogy olyan felkészültséget adjunk, amely birtokában a munkatársak teljes természetességgel tárgyalhatnak bárkivel, nem csak az anyanyelvükön.

Fontosnak tartjuk a tanulási folyamatban a célzott beszédkészség-fejlesztést, amelyet egyedi, testreszabott tematikával és oktatási anyagokkal támogatunk. A jó nyelvtudás segíti az emberi kapcsolatok kialakítását, az üzleti kapcsolatépítést, és lehetővé teszi, hogy a tárgyalófelek ne csak hallják, de valóban értsék is egymást.

Újfajta gondolkodásmóddal ajándékozzuk meg a nálunk tanulókat. Olyan szemléletmódot adunk, amely segíteni fogja őket a hatékonyabb tanulásban és abban, hogy jobban megérthessék a szavakat, és azok másodlagos jelentését is.

Tudjuk, hogy egy-egy konkrét munkakörhöz kapcsolódóan célzottan szükséges fejleszteni a nyelvtudást, illetve előfordulnak olyan helyzetek is, amikor egy speciális feladatra kell nyelvi értelemben is felkészülni. A munkakörök igényelhetnek például pénzügyi, jogi, értékesítési szaknyelvet, feladat pedig lehet az üzleti levelezés, termékleírások készítése, állásinterjú lebonyolítása vagy akár egy közelgő prezentációra való felkészülés. A Converzum ezekre kínál megoldási lehetőségeket.

A nyelvtanulás innovatív folyamat: segíti a közös szakmai fejlődést, a tanfolyam erősíti a csapatkohéziót, a jobb tárgyalókészség pedig mérhetően javuló üzleti eredményekhez vezet a vállalatoknál.

A Converzum megbízható partner a vállalati nyelvoktatásban, 29 éves tapasztalattal, mindig megújulva, az igényekhez és a trendekhez igazodva.

Szólj hozzá!