ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági

A Converzum Tudomány Nyelviskola által szervezett lakossági nyelvtanfolyamok általános feltételei

Nyelviskolánkba való beiratkozáskor, amely nyilvántartásba vételttandíjfizetést és felnőttképzési szerződés megkötését jelenti, a Tanuló és a Nyelviskola között jogviszony jön létre, melynek részletei az alábbiak:

1.

A Nyelviskola vállalja, hogy minőségi nyelvoktatási szolgáltatást biztosít a Tanuló részére az előzetesen, a beiratkozáskor egyeztetett tanfolyami időtartamban, helyszínen, nap(ok)on, időpontban, tudásszinten, csoportméretben (normál- vagy minicsoport). A tanfolyam ezen részleteit a Nyelviskola által kiadott Tanfolyami Tájékoztató feltünteti. Amennyiben a Nyelviskola bármely fenti részleten változtatni szeretne, úgy köteles az(oka)t a Tanulóval mielőbb, a tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az első órán közölni. Ha a Tanuló számára a változtatás(ok) nem elfogadható(k), úgy a szerződéstől elállhat, s ilyenkor a Nyelviskola a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét maradéktalanul visszatéríti.

2.

A Nyelviskola vállalkozik arra, hogy az előre meghirdetett feltételekkel elindítja a tanfolyamot, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a minimális létszám (normál csoportoknál 7, minicsoportoknál 4 fő) nem jönne össze, úgy az alábbi 3 megoldást ajánlja fel a Tanulónak: (i) a tandíj a létszám függvényében megemelkedik /erről a Nyelviskola árlistát ad ki/ – melynek vállalása csakis együttesen történhet és természetesen nem kötelező. (ii) Át lehet menni egy másik, azonos szintű, más időpontban lévő csoportba, illetve (iii) ha egyik fenti megoldás sem felel meg a Tanulónak, akkor a Nyelviskola maradéktalanul visszafizeti a befizetett tandíjat.

3.

A Nyelviskola köteles az órák maradéktalan megtartására, az órák pontos kezdésére és befejezésére. Óraelmaradás esetén a csoport és a tanár által egyeztetett időpontban kerül sorra a pótóra.

4.

A Tanuló jelentkezésével és a Tanfolyami Tájékoztató átvételével elfogadja a tanfolyam összes részletét /tanfolyami időtartam, helyszín, nap(ok), időpont, tudásszint, csoportméret (normál vagy minicsoport)/. Amennyiben a Tanuló változtatni kíván bármely fenti részleten, a Nyelviskola – lehetőségeihez mérten – igyekszik költségmentesen megoldani a kérést, de nem garantálja azt.

5.

Az ügyfél kezelési költség levonása után visszakapja a befizetett tandíjat, ha a tanfolyam megkezdéséig visszalép a tanfolyamtól. A kezelési költség mértéke a befizetett tandíj 10%-a, de minimum 2000 Ft.

6.

A Tanuló köteles a tandíjat kifizetni a Nyelviskolának függetlenül attól, hogy a tanfolyamot végigjárja-e. A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a tanulót a tandíj egészének vagy egy részének a visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház, külföldi utazás, stb. mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházására 1 éven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell a Nyelviskola felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely a tanfolyami bónt ez alapján kiadja.

7.

A Nyelviskolába valóbeiratkozást és a tandíj befizetését a TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ, a tanfolyam elvégzését a ZÁRÓDIPLOMA igazolja, melyet a Nyelviskola köteles kiállítani a Tanuló részére.

8.

A beiratkozáskor teljes tandíj befizetendő készpénzben vagy bankkártyával, részletfizetésre csak 40.000,- Ft-ot meghaladó tanfolyami díj esetében van (+5% felár megfizetése mellett). A beiratkozáskor a jelentkezők sorrendjében tudjuk kielégíteni az igényeket. A beiratkozást követően is elfogadunk jelentkezéseket, abban az esetben, ha van hely az adott csoportban. Késői jelentkezés /csoport betelte/ esetén a Nyelviskola igyekszik helyet találni a Tanulónak, de nem garantálja azt.

9.

A Nyelviskola a Tanuló adatait bizalmasan kezeli, azt külső személynek át nem adja, a megadott lakcímre tájékoztató levelet küld mindaddig, amíg a Tanuló nem kéri ennek ellenkezőjét.

Webáruházunkra vonatkozó szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) az www.converzum.hu/uzlet/ címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 1. Üzemeltetői adatok:
 • Cégnév: Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
 • Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 11-15.
 • Adószám: 26105026-2-41
 • Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-049441
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@converzum.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 1 368 11 56
 • Számlaszám: 14100464-27592349-01000002
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Nyelvtanfolyam részvételi díja

Tréning és nyelvi coaching részvételi díja

Kuponok

Tölgyesi Zsuzsa: Kádban próbáltad már? című nyelvkönyve

Tölgyesi Zsuzsa: Totális Vokális Internacionális Hangos Illusztrációs Angol Szókártyacsomag

Kiss Edó: Everyday Hungarian című nyelvkönyve

 1. Rendelési információk

A megjelenített termékek és szolgáltatások a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, személyesen átvehetőek irodánkban (1023 Budapest, Lajos utca 11-15.) Üzemeltető: Converzum  Tudomány Nyelviskola Zrt.

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A rendelés menete

 1. Az adott aloldalon lévő form kitöltésével a rendelés megkezdődik. A formon meg kell adnia személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám).
 2. A fizetés minden esetben a Barion online platformon keresztül történik. A fizetéshez Barion regisztráció szükséges.
 3. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés lezárva visszaigazolást. A termék átvételére, a szolgáltatás igénybe vételére csak ezt követően kerül sor.

 1. Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy a vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, e-mail címét, telefonszámát. Ezután átirányítjuk Önt a Barion weboldalára, ahol regisztrált felhasználóként, a Barion rendszeren keresztül online kifizetheti a terméket/szolgáltatást

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

 

 1. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9:00-18:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

 1. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés a Barion rendszeren keresztül. Előzetes, ingyenes regisztrációhoz kötött. terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)

A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Barion rendszer generálja és küldi ki a Vásárlónak. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a hibás teljesítés esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 7. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

 • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
 • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál
 1. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 1. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.