Minősítéseink:

A Converzum – a nyelvi közösségi tér a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által minősített és ajánlott nyelviskola.

 

 

 

A Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.  a pénzügyileg stabil vállalkozások közé tartozik:

A) A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

Az intézmény vezetésének elsődleges célja az intézmény szakmai és jogszabályi irányelveken nyugvó sikeres működése, valamint a képzettek, a munkatársak és a partnerek kölcsönös előnyökre épülő, minél teljesebb megelégedettségének elérése.

Az intézmény korszerű szakmódszertani és pedagógiai alapelveken nyugvó, a mai kor elvárásainak megfelelő eszközökkel és módszerekkel, átlátható és strukturált rendszerben fejleszti a képzésben résztvevők idegen nyelvi és szakmai kompetenciáit. Az intézmény folyamatosan törekszik a képzés területén végzett szolgáltatásainak javítására és fejlesztésére és beépíti a minőségszemléletet a teljes vállalati stratégiába.

Az intézmény felelősséget vállal azért, hogy olyan értékeket közvetítsen, melyek a célzott kompetencia-fejlesztésen túlmenően a hallgatók személyiségére, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

Az intézmény betartja az egyenlő bánásmód elvét, vagyis tartózkodik az intézmény alkalmazottainak vagy a képzésben résztvevők fogyatékosságához, életkorához, szexuális irányultságához, vallásához vagy meggyőződéséhez kapcsolódó hátrányos megkülönbözetéstől.

B) Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége:

Minőségbiztosítási rendszerünk a képzési intézményen belül teljes elkötelezettséget kíván a minőségbiztosítás iránt. A vezetőség aktív részvétele a minőségirányításban párosul a munkatársak minőségfejlesztési folyamatokba való bevonásával és a jó példák elismerésével.

Az intézmény vezetősége biztosítja, hogy minden alkalmazott megismerje az intézmény minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer alapvető céljait, felépítését és működési előírásait és elvárja, hogy azt az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai napi gyakorlatként alkalmazzák.

C) A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába:

A vezetés mindenkori feladata és felelőssége a képzés minőségének növelése érdekében a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztésén túl a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a vezetés a képzésben résztvevők és a partnerek visszajelzései alapján és a munkatársak bevonásával minőségcélokat tűz ki és valósíttat meg.

D) A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja:

Az intézmény vezetése munkatársai részére ismerteti és partnerei részére nyilvánosságra hozza az intézmény minőségpolitikai nyilatkozatát, folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitika megvalósítását, azt szükség esetén felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.

E) Panaszkezelés:

A panaszok kezelése diszkriminációmentes, azaz a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeljük.

A tanulók észrevételeikkel fordulhatnak
– a csoport tanárához,
– az ügyfélszolgálati munkatársakhoz szóban vagy írásban
– a nyelviskola vezetőjéhez panaszos levélben.
Ugyanakkor lehetőségük van az ügyfélszolgálaton megtalálható panaszkönyvbe is beírni megjegyzéseiket, melyekre 8 munkanapon belül szóban, személyesen illetve telefonon reagálunk.

Iskolánkban diák-érdekképviselet is működik. Iskolánk ombudsmanja Kiss Edó, aki az alábbi e-mail címen, illetve telefonszámon érhető el:
kiss.edo@converzum.hu, 06-30/397-7702