Rövid tréningek

Rövid Tréningek


Hogy munkatársai képesek-e folyékonyan kommunikálni nemzetközi szinten is, nem egyszerűen presztízskérdés.

Üzleti kommunikáció: levelezés és telefonálás?
Működő prezentációk?
Megbeszélések, projektmeetingek, konferenciahívások?
Kommunikációs stílusok és stratégiák?
Utazás, konferencialátogatás?
Kötetlen beszélgetés (Small talk) professzionálisan?
Hatékony döntéshozatal?

A Converzum tréningek Önöknek szólnak!

130+

nyelvi mentoraink száma

a NYESZE által ajánlott és minősített nyelviskola

3 954

tanulóink száma tavaly

Üzleti kommunikáció: levelezés és telefonálás

Ha munkatársai sok időt töltenek el az angol nyelven írt e-mailek fogalmazásával, ha szükség van még egy plusz emberre ahhoz, hogy ellenőrizze a leveleket, ha külön izgalom minden idegen nyelvű telefonhívás, és lehetőleg kerülik is a kollégái az ilyen helyzeteket, akkor ezt a tréninget Önöknek fejlesztettük ki!

Készségszinten begyakoroljuk az alábbiakat, hogy magabiztosabban és hatékonyabban tudjanak angolul levelezni, és telefonálni:

 • az e-mailek jellemző szakaszait, az ezekhez, illetve e-mail típusokhoz kapcsolódó formális, informális és szemi-formális nyelvi paneleket,
 • a telefonbeszélgetések jellemző lépéseit, az ezekhez kapcsolódó formális, informális és szemi-formális nyelvi paneleket,
 • a diplomatikus nyelvhasználatot,
 • a nyomásgyakorlás nyelvi eszközeit,
 • a tipikus hibák korrekcióját,
 • kommunikációs stratégiákat, melyek segítik a megértést és a kommunikációs breakdown-ok megelőzését, illetve kezelését.

 

Működő prezentációk

Tudja, mi az egyik legrettegettebb munkahelyi tevékenység? És mi az, amin egy termék vagy szolgáltatás sikere múlhat – és ennek kapcsán akár egy pozíció is? Természetesen vannak velünk született képességek, melyek megkönnyíthetik számunkra, hogy prezentációkat tartsunk. De számos olyan jól körülhatárolható készség és trükk van, melyek tanulhatóak, gyakorolhatóak, és amelyek a releváns nyelvi elemekkel összekapcsolva, nemcsak az előadói magabiztosságot, de a hatékonyságot is nagymértékben fejlesztik. Tréningünkön ezt az alábbiakra fókuszálva érjük el:

 • a prezentáció egyes részei és az ezekhez kapcsolódó funkcionális kifejezések, nyelvi panelek
 • kapcsolat kialakítása a közönséggel
 • vizuális segédeszközök, tények és számok hatékony felhasználása és bemutatása
 • a hang ereje
 • testbeszéd
 • hatásgyakorlás
 • történetmesélés
 • kérdések és válaszok órája
 • mindezek összehangolása a nagyobb hatás érdekében

Megbeszélések, értekezletek, projektmeetingek, konferenciahívások

Amennyiben nemzetközi csapatban dolgoznak, ahol mindennaposak az angolul folytatott megbeszélések, értekezletek, projekt-meetingek, konferencia-hívások, akkor számos, olyan készségre és funkcionális kifejezésre lehet szükségük, melyek gördülékenyebbé, interaktívabbá és hatékonyabbá tehetik a kommunikációt.

Ezen szófordulatok és készségek begyakorlására ad alkalmat ez a tréningünk, mely a következő területekre fókuszál:

 • a meetingek, értekezletek jellemző típusai és az ezekhez kapcsolódó formális, informális és szemi-formális nyelvi panelek
 • kifejezések, szófordulatok és funkcionális nyelvhasználat a megbeszélések különböző szakaszaiban
 • konferenciahívások nyelvi specifikumai

Kommunikációs stílusok és stratégiák

Nem mindegy, hogy mit mondunk, de sokszor meghatározóbb, miként mondjuk. Ha nem ismerjük a saját kommunikációs stílusunkat, a rendelkezésre álló stratégiákat, akkor üzenetünk célt téveszthet. Ez idegen nyelven még nagyobb kihívás lehet.

Tréningünkkel, amely az alábbi pontokat érinti, tudatosabb, hatékonyabb, és magabiztosabb kommunikátorrá válhatnak angol nyelven:

 • kommunikációs stílusok, azok jellemzői és lehetséges hatásai, illetve ezek angol nyelvi megnyilvánulásai
 • kommunikációs stratégiák és azok helyzetfüggő alkalmazása különböző helyzetekben angol nyelven
 • nyelvi tudatosság a hatékonyabb és eredményesebb angol nyelvű kommunikációért

Üzleti út, konferencialátogatás

Ha sokat utaznak üzleti vagy szakmai találkozókra, konferenciákra, akkor fontos, hogy a maximumot tudják kihozni ezekből az alkalmakból. Sok minden múlhat azon, mennyire pontosan értik a beszélgető-partnereiket, az előadókat, ill. Önöknek is sikerül-e megértetni magukat. Egy-egy ilyen utazás, konferencia kitűnő alkalom lehet kapcsolatépítésre is, melyhez az idegen nyelvi pro-aktivitás és magabiztos kommunikáció elengedhetetlenek. Azt nem tudjuk garantálni, hogy ezután a legkülönfélébb akcentusok mindegyikét azonnal érteni fogják, de lesznek stratégiáik arra, hogyan tisztázzanak üzeneteket udvariasan, oldjanak meg kommunikációs kihívásokat hatékonyan, és legyenek kezdeményező kommunikátorok.

Mindehhez válasszák tréningünket, melyen megismerik és begyakorolják az alábbi készségeket az utazás és konferencialátogatás kontextusában, azok szókincsével:

 • társalgás kezdeményezésének lehetséges módjai
 • információkérés, érdeklődés kifejezése
 • panasztétel
 • egyet- és egyet nem értés kifejezése
 • kérdések, közbevetések
 • kommunikációs stratégiák, mint például a megértés ellenőrzése, visszakérdezés, megerősítés, korrekció, kibontás, segítségkérés
 • megértést segítő technikák és stratégiák
 • a társalgás lezárásának taktikus és kulturálisan elfogadott módozatai különböző kultúrákban, ill. ezek nyelvi megjelenése

Látogatók fogadása, kalauzolása, kötetlen beszélgetés (small talk)

Az egyik legnehezebb műfaj idegen nyelven a kötetlen beszélgetés. Nem tudhatjuk, mi érdekli a beszélgetőpartnert, és nem feltétlenül ismerjük a kulturális hátterét. A csend viszont kínos lehet, főleg, ha nagyon fontos, hogy jó benyomást tegyünk például a hozzánk látogató potenciális megrendelőkre, partnerekre, hatóságokra.

Intenzív kommunikációs tréningünk ezekre a helyzetekre készíti fel hatékonyan Önöket a következő pontokra fókuszálva:

 • a kötetlen társalgás (small talk) nyelvi  jellemzői
 • a társalgás kezdeményezésének lehetséges módjai
 • magunk és mások, ill. látogatott létesítmény bemutatása
 • a közös ismerősökről való társalgás
 • az érdeklődés fenntartásának és kimutatásának nyelvi eszközei
 • a megfelelő kérdezéstechnikák
 • javaslattételek, ajánlások és preferenciák kiderítése
 • a kulturális aspektusok, az elfogadott és a tabutémák, a diplomatikus nyelvezet
 • a kontaktinformáció cseréjének módja
 • a társalgás lezárásának taktikus és kulturálisan elfogadott módozatai különböző kultúrákban, ill. ezek nyelvi megjelenése

Hatékony döntéshozatal

A hatékony döntéshozatal a cégének fő ütőkártyája, erőssége lehet. A döntéshozatali folyamat – különösen, ha komplex, nagy jelentőségű döntésről szól -, általában számos munkatárs inputjára épül. Ráadásul, ha mindez multikulturális környezetben történik, akkor ez kommunikációs aknamező is lehet, különösen, ha nem az angol a kollégák anyanyelve.

Ha szeretné a csapatát nagyobb biztonsággal és hatékonyabban navigálni a döntéshozatali folyamatok során, akkor jelentkezzen intenzív tréningünkre, mely a következő területekre fókuszál:

 • kommunikáció multikulturális környezetben,
 • a döntéshozatal folyamata,
 • a különféle kommunikációs stílusok és döntéshozatali stílusok összehangolása,
 • különféle döntéstípusok,
 • hogyan vonjunk be másokat a döntéshozatal folyamatába,
 • döntések promótálása a szervezeten belül.

Vélemények

Ajándék - töltse le most!