Erasmus+ képzések 2021 – a Converzum ajánlásával

 Kiknek szól a program?

  • Az Erasmus+ KA1 mobilitási programban pályázó oktatási és képző intézmények munkatársainak,
  • akik külföldi továbbképzéseken, nyelvtanfolyamokon szeretnének részt venni.

Mit támogat?

  • A támogatás teljes körű, és a következő költségeket fedezi: a kurzus díja,
  • utazás, megélhetési költség, valamint fogyatékkal élők esetén speciális igények.

Mit nyújt a Converzum?

  • gondosan válogatott képzéseket hat európai országban,
  • angol, német, francia vagy magyar nyelveken
  • segítséget a legmegfelelőbb képzés kiválasztásában
  • ingyenes támogatást a teljes pályázati és projektfolyamat során
  • a szállással, ellátással, szabadidős programokkal kapcsolatos tanácsadást

CIPRUS

MÁLTA

FRANCIAORSZÁG

Franciaország

megnézem

SPANYOLORSZÁG

Spanyolország

megnézem

ÍRORSZÁG

Írország

megnézem

NÉMETORSZÁG

Németország

megnézem

Ciprus

Páfosz

kategória: nyelvtanítás-módszertan képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2) szállás elérhető: igen 

A képzés célja

A kurzus a tanulási folyamat kreatív és színes tapasztalattá változtatásának a módjait mutatja meg. Kreatívnak akkor nevezünk egy órát, ha a tanár és a diákok is használhatják a fantáziájukat a fejlődésük érdekében. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt. 

A képzés tartalma 

 • mitől kreatív a tanóra
 • a napi szinten alkalmazott kreatív feladatok és módszerek eredményekre gyakorolt hatása  
 • kreatív tanár, kreatív diákok 
 • ötletek óraindító feladatokra, időkitöltésre, és házi feladatra 
 • kreatív projektek alkalmazása témák feldolgozására vagy szókincs és nyelvtan tanítására 
 • a tanár változó szerepe a kreatív folyamatban 
 • új technológia osztálytermi használata 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mi a brain-based tanulás?
A brain-based tanulás olyan tanítási módszereket foglal magába, amik a tudomány legújabb, az agy működésére vonatkozó megállapításait alkalmazza. A módszer alapvetése szerint a tanulási folyamatot felgyorsítja és hatékonyabbá teszi, ha a tanítási tevékenységet megfeleltetjük az emberi agyi működés optimális feltételeinek, ami által ez a módszer korábban elképzelhetetlen módon megkérdőjelezi a hagyományos tanítási módszertant. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt.

A tanfolyam tartalma:
 
 • a brain-based tanulás története és elmélete 
 • motiváció 
 • növekedési szemlélet 
 • időbeosztás 
 • memória technikák
 • az akarat és kitartás jelentősége
 • a tanulási környezet szerepe
 • visszacsatolás és előre csatolás
 • lassú és gyors tanulás 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
A képzés céljai  A kurzus által bemutatjuk, hogy a 21. századi műszaki-, társadalmi-, és pszichológiai állapotváltozás milyen módon teszi szükségessé az osztályteremben is a paradigmaváltást. Ez magában foglalja az új médiumokra való nyitottságot, a mai generáció változó kommunikációs és oktatási szükségleteinek befogadását, valamint a tanárok kreativitásának új horizontját. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt  A kurzus tartalma 
 • a 21. század társadalmi, gazdasági és pszichológiai változásai
 • a mai diákok: a tanulók különböző, a jelen évszázadra jellemző igényei
 • a Z generáció jellemzői és tanítása
 • a tanári szerepben bekövetkező változások
 • a tanár-diák viszony új aspektusai és ennek tantermi vonatkozásai
 • az új technológia osztálytermi alkalmazása
 • a házi feladat szerepének változása 
kategória: közösségépítés  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mit fogok ebből a kurzusból tanulni? 
 •  a támogató tanári közösségben való együttműködés előnyeinek megértését 
 • a tanárok egymásnál való óralátogatásának módszereit, és azok eredményének megbeszélését olyan pozitív és konstruktív szellemben, ami mindkét résztvevő számára haszonnal jár 
 • a társmentoring és coaching alapvető technikáit és készségét 
 • szakmai életünk különböző aspektusainak megosztásának módjait másokkal 
 • a kiégés okait és tüneteit, valamint módszereket annak elkerülésére 
Ezen a képzésen arra fókuszálunk hogyan tudják a tanárok saját tanártársaikat segíteni abban, hogy a munkájuk elégedettséggel töltse el őket. Megvizsgáljuk a társ- óralátogatás, mentoring, és coaching eszközeit és a résztvevők releváns készségeit fejlesztjük.  Ugyancsak feltárjuk az ötletek, tananyagok, gondolatok, sikerek és félelmek egymással való megosztásának jelentőségét és módszereit. A képzés során áttekintjük a kritikai barát szerepét, akivel megvitathatunk szakmai kérdéseket és akinek a tanácsára és támogatására támaszkodhatunk. 
kategória: speciális nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mit fogok ebből a kurzusból tanulni? 
 • a diszlexia természetének áttekintése
 • annak jobb megértése, hogyan éli meg az iskolai helyzeteket egy a diszlexiával élő tanuló
 • a tanár attitűdjének hatása a sikerre
 • tanári ötletek és technikák gyűjteménye, amelyek segítségével a diszlexiával élő tanulókat sikeresebbé tehetjük a nyelvek elsajátításában
 • a modern tankönyvek kritikai értékelése és sajátos szükségletek fennállása esetén való jobb alkalmazása 
A tanfolyam leírása  A képzés bevezetést nyújt a diszlexia természetébe és általában a tanulási nehézségekbe. Segít a résztvevőknek jobban megérteni ezt az állapotot és gyakorlati tanácsokkal szolgálni, valamint megszerezni azokat a készségeket, amik diszlexia-barát órákat eredményeznek, amit mind a tanárt, mind a tanulót sikerhez segítik. A résztvevők új ötleteket tanulnak és próbálnak ki. Ezek segítenek abban, hogy a tankönyveket a diszlexiával élő tanulók számára könnyebben használhatóvá tegyék.

Málta

Pembroke

kategória: CLIL képzés időtartama: 1 hét (20×45 perc/hét) 
célcsoport: tanárok képzés díja: € 350 
minimum nyelvi szint: nincs megadva szállás elérhető: igen 
  

Ez a képzés nyelvi és kulturális felkészülést, óralátogatást, a képzésben részt vevő társak gyakorló tanítását kínál, amelynek során innovatív tanítási módszereket és megközelítéseket lehet alkalmazni, valamint különböző, a témákhoz kapcsolódó foglalkozásokat. A célközönség azok az általános és középiskolai tanárok, akik az adott tantárgyakat (pl. fizika, matematika, történelem, földrajz) kizárólag, vagy részben angol nyelven kívánják tanítani, valamint a képzés nyelvtanárok számára is hasznos.

kategória: idegennyelv-oktatás módszertan képzés időtartama: 1 hét (20×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok képzés díja: € 350 
minimum nyelvi szint: B2 (angol) szállás elérhető: igen 
  

 A képzés fel kívánja frissíteni a résztvevők tanítási gyakorlatát azáltal, hogy az osztálytermi gyakorlatot fejlesztő kreativitásra ösztönző stratégiákat, új ötleteket és lehetőségeket tár fel. A tanároknak, valamint diákjaiknak segít erősíteni az angol nyelvi kreativitásukat. 

A tanfolyam a következőket fejleszti:  

 • hatékony óratervezés, ami a négy nyelvi alapkészséget veszi alapul 
 • tanulók motiválása új módszerek és stratégiák alkalmazása által 
 • tanulók motiválása a tanulásra és a tananyag megjegyzésének elősegítése 
 • innovatív tanítási módszerek alkalmazása helyi és nemzeti szinten 
 • olyan tananyagok kiválasztása, valamint fejlesztésére való képesség megszerzése, amelyek a hallgatói kreativitást segítik elő 
 • szociális, nyelvi és kulturális különbségek elfogadása az osztálytermi környezetben 
kategória: idegennyelv-oktatás módszertan képzés időtartama: 1 hét (20×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok képzés díja: € 350 
minimum nyelvi szint: nincs megadva szállás elérhető: igen 
  

Ez a képzés kínál nyelvi és kulturális felkészülést, óralátogatást, a képzésben részt vevő társak gyakorló tanítását, amelynek során innovatív tanítási módszereket és megközelítéseket lehet alkalmazni, valamint különböző, a témákhoz kapcsolódó foglalkozásokat. A célközönség azok az általános és középiskolai tanárok, akik az adott tantárgyakat (pl. fizika, matematika, történelem, földrajz) kizárólag, vagy részben angol nyelven kívánják tanítani, valamint a képzés nyelvtanárok számára is hasznos. 

A kurzus során a résztvevők sokféle különböző feladattípussal és tananyaggal ismerkednek meg, valamint alkalmuk lesz a jó gyakorlatok cseréjére is. Az érintett területek a TEFL módszertant demonstráló órák, tananyagok személyre és osztályra szabása, tanítási módszerek fejlesztése, és kommunikatív, valamint a tanulókat a központba helyező tanulási környezet kialakítása. Az érdekfeszítő témák feldolgozása kiscsoportos formában, pármunkában, szerepjátékok által történik. A kurzuson napi, gyakorlati órákat tartunk óratervezésről és az osztályteremben hasznosítható új ötletekről.  

A tanfolyami kimeneti eredményei a következők: 

 • a nyelvtanítási módszertan magasabb szintű ismerete és megértése, valamint ennek jelentősége a tanárok és diákok számára 
 • magasabb szintű nemzetközi együttműködés az oktatás fejlesztésében 
 • megfelelő módszertani elveken alapuló tananyagfejlesztésre való készség 
 • a tanulók eredményeinek mérésére szolgáló eszközök jobb megértése 
 • angol nyelvi készségekben elért fejlődés  
 • a kultúra és a nyelv közötti kapcsolat jobb megértése 
 • a nyelvi osztályteremben használható gyakorlati eszközökről használata pl. vizuális és online eszközök 

Sliema

kategória: idegennyelv-oktatás módszertan  képzés időtartama: 1 hét (20 vagy 30×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 210, € 270 
minimum nyelvi szint: B1/B2/C1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A tanfolyamot azoknak a nyelvtanároknak ajánljuk, akik szeretnék a nyelvtudásukat felfrissíteni. A résztvevőknek olyan szakmai környezetet kínálunk, ahol alkalmuk lesz megvitatni olyan stratégiákat, technikákat és módszereket, amelyeket a diákok eltérő igényeihez igazodva tudnak alkalmazni.   A javasolt megközelítés tartalmazza a célnyelv (angol) áttekintését, a nyelvtan, szókincs, kiejtés és beszédkészség fejlesztését. A kurzus ESP részében a résztvevőknek alkalmuk lesz arra, hogy az érdeklődésüknek megfelelő területtel foglalkozzanak, és azt saját tanítási stílusukra alakítsák.   Példák a kurzus tartalmára: 
 • A résztvevők által használt módszertan összehasonlítása az általános angol nyelvtanítási módszerekkel 
 • Az interaktív tábla használata és integrálása az órai munkába 
 • Óratervezés 
 • Tananyagok megkülönböztetése 
 • Visszajelzés adása 
 • Motiváció 
 • Tankönyv vezérelt és tanmenet által meghatározott kurzusok 
 • Tananyagok fejlesztése és hatékony alkalmazása, tananyagok és segédletek 
 • Nyelvtan és szókincs 
 • Osztálymenedzsment 
 • Folyamatos szakmai fejlődést biztosító továbbképzés: belső és külső képzések 
kategória: idegennyelv-oktatás módszertan  képzés időtartama: 1 hét (20 vagy 30×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 210, € 270 
minimum nyelvi szint: B1/B2/C1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A “Bevezetés a CLIL Tanárképzésbe” tanfolyam gyakorló tanároknak nyújt alapozó képzést a CLIL tanítási módszertan elméletéről, hátteréről, valamint a gyakorlati alkalmazásának alkalmazásáról az osztályteremben. Ez a kurzus általános, közép, és szakiskolákban dolgozó gyakorló tanároknak szól, akik már használnak CLIL módszereket, vagy most tervezik azokat a tanítási módszertanukba integrálni.   Néhány példa a tanfolyam tartalmából: 
 • Mi a CLIL? 
 • Az 5 C a CLIL-ben.  
 • A CLIL megközelítés. 
 • Esettanulmányok és CLIL analízis. 
 • Gyakorlati feladatok készítése. 
 • A CLIL jellemzői és előnyei. 
 • Tanulói autonómia és interakció. 
 • Prezentációk 
 • A Bloom-féle taxonómia és a megfelelő feladat szavak megválasztása 
 • Video analízis és reflektálás 
kategória: nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 2 hét (22,5 óra/hét) 
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 700 
minimum nyelvi szint: A2 (angol)  szállás elérhető: igen 
Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének hatékonyan kommunikálni hétköznapi helyzetekben és az angol nyelv működésének elvét jól megérteni az interkulturális fogalmakkal együtt. A sokféle kultúrát ötvöző osztálytermi közeg tökéletes platformot szolgáltat az interkulturalitás alapvető jellemzőinek hatékony vizsgálatára, mint a kulturális fogalmak és korlátok megértése és kapcsolatok építése.  Ezen a képzésen a résztvevőknek alkalma nyílik az olvasás-, írás-, hallás utáni megértés-, és beszédkészségük fejlesztésére, valamint növelniük az aktív szókincs és nyelvtan tudásukat az interkulturális kompetenciákat magukban foglaló tananyagok feldolgozása során. Hangsúly kerül a pontos, és egyben folyékony kommunikáció elősegítésére. A kurzus végére a résztvevők magasabb szintű kommunikatív készséggel rendelkeznek és magabiztosabb és önállóbb tanulókká válnak, valamint tudatosabbá az interkulturális fogalmak tekintetében. 
kategória: CLIL (tartalomalapú oktatás)  képzés időtartama: 2 hét (22,5 óra/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: € 700 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
Tartalomalapú oktatás (CLIL – Content and Language Integrated Learning) képzésünk az angol nyelv tanulását ötvözi az adott témák mélyebb megismerésével. A kurzus célja, hogy a résztvevők tudást szerezzenek az adott tárgyról miközben megtapasztalják, használják és tanulják az angol nyelvet. A CLIL többrétű megközelítése által a következő tanulási eredmények jönnek létre: 
 • interkulturális tudás és megértés 
 • interkulturális kommunikációs készségek fejlődése 
 • az általános angol nyelvi kompetenciák és szóbeli kommunikációs készség fejlődése 
 • lehetőség a tantárgyi tartalom tanulására különböző perspektívák alkalmazásán keresztül 
 • a módszerek diverzifikációja a tanulói motiváció növelése, az angol nyelv használatával kapcsolatos önbizalom erősítése, és az adott tárgyról való tudás érdekében 
 • a tanítás különböző kontextusaiban alkalmazott gyakorlatok szélesebb körű megértése 
 • az interkulturális tudatosság fejlődése és közös nevelési célok integrálása 
A tapasztalt és szakmailag felkészült tanáraink által tartott képzésen használt tananyag személyre szabható a résztvevők szükségletei alapján. Az angol nyelvet workshop jellegű képzési alkalmakon fejlesztjük, amelyek különböző témákat dolgoznak fel, mint aktív polgári szerepvállalás, vagy az egyenlő lehetőségek megteremtése multikulturális környezetben. 
kategória: nyelvi fejlesztés, tanításmódszertan  képzés időtartama: 2 hét (22,5 óra/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: € 700 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
Ez a képzés közép-, vagy felsőoktatásban tanító tanárok számára alkalmas, akiknek az angol nem anyanyelve. A résztvevők angol nyelvi tudatossága és kompetenciája mellett, a kurzus célja a tanárok tanításról való gondolkodásának fejlesztése. A tanulóközpontú workshopok során különös hangsúlyt fektetünk a kritikai gondolkodás, közösségi média eszközei, és a 21. századi kulcskompetenciák tanításba való integrálására. Köztudott, hogy a kritikai és kreatív gondolkodás segít a tanulói autonómia fejlődésében, növeli a tanulók motivációját és elősegíti a hiteles kommunikációt és tanulást. A résztvevők lehetőséget kapnak a tapasztalataik kicserélésére, valamint azok összevetésére a terület elismert szakértői (pl. Paul Dummett és John Hughes) által megfogalmazottakkal. Több alkalmat is az elmélet gyakorlati alkalmazássá formálásával töltünk, ami különböző osztályokkal használható és a hallgatók minden szintjén kihívást jelent. 

San Gwann

kategória: idegennyelv-oktatás módszertan  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (22,5 óra/hét) 
célcsoport: multikulturális környezetben dolgozók  képzés díja: € 378-856 (választott időponttól és időtartamtól függően) 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A tanfolyam középpontjában az interaktív, tapasztalati tanulás áll, ami célzottan ennek a tanári célcsoportnak az igényeit hivatott kiszolgálni. A résztvevők a műhelymunka foglalkozásokon csoportmunka során sajátítják el a tanfolyam által kínált gyakorlati módszereket, amelyek lehetővé teszik a saját tanítási közegükben jelenleg alkalmazott tanítási módszereik felülvizsgálatát. A képzés kettős célt valósít meg és a következő elemeket ötvözi: 
 • Felfrissíti az angol nyelvi kompetenciákat a nyelvi készségek és szókincs és nyelvtani tudás fejlesztése által.
 • Segít felfedezni és begyakorolni új tanítási módszereket mind ismert (általánosan használt tankönyvek), mind ismeretlen (autentikus, a célkultúrában népszerű nyelvi megnyilvánulások) anyagok használatán keresztül. A folyamat a kreativitás és szelektivitás készségét hivatott fejleszteni miközben a hallgatók számára gazdag, hiteles és motiváló nyelvi közeget teremt.   
kategória: befogadás és diverzitás  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (22,5 óra/hét) 
célcsoport: multikulturális környezetben dolgozók  képzés díja: € 378-856 (választott időponttól és időtartamtól függően) 
minimum nyelvi szint:   szállás elérhető: igen 
Kinek szól ez a kurzus? Tanároknak és más olyan szakembereknek, akik multikulturális iskolai, nevelési közegben dolgoznak és szándékukban áll a fokozatosan sokszínűbbé és inkluzívabbá való világ jobb megismerése és az abban való részvételhez, a változó igényeknek való megfeleléshez szükséges eszköztár elsajátítása. A tudatosság és készségek, amelyek elsajátításában a kurzus segítséget nyújt, sokféle más területen is alkalmazhatók az osztályteremben és azon kívül is, mint például otthoni tanulás vagy nemzetközi csereprogramok. A kurzus célja A képzés időszerű választ kíván adni a modern világkülönböző oktatási kontextusaira (osztálytermi oktatás, otthoni tanulás, nyelvi mobilitási programok) jellemző interkulturális integráció által felvetett kérdésekre.   

Lija

kategória: nyelvi és digitális készségek  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (15×45 perc/hét + 5×60 perc/hét) 
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 350 vagy € 700 
minimum nyelvi szint: A1-A2 (angol)  szállás elérhető: igen 
Ezek a képzések az angol nyelvi készségeiket és kiemelten a beszédkészségüket fejleszteni kívánó nyelvtanárok és más iskolai munkatársak számára a legmegfelelőbbek. A résztvevők csoport és pármunkában tevékenykednek az órán, és a tananyagot viták során dolgozzák fel. A délutáni alkalmak a beszédre összpontosítanak, és a hallgatók a hatékony kommunikáció elősegítéséhez szükséges készségeket sajátítják el interaktív, kommunikatív megközelítést alkalmazva. Heti egy délutáni workshop a digitális készségek tanórai alkalmazását veszi át, gyakorlati feladatok által prezentálva a módszertani megközelítéseket. A képzésen kívül a résztvevők felfedezhetik Málta gyönyörű szigetét és gazdag történelmét.   
kategória: nyelvi és digitális készségek  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (15×45 perc/hét + 5×60 perc/hét) 
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 350 vagy € 700 
minimum nyelvi szint: B1-B2 (angol)  szállás elérhető: igen 
Ezek a képzések az angol nyelvi készségeiket és kiemelten a beszédkészségüket fejleszteni kívánó nyelvtanárok és más iskolai munkatársak számára a legmegfelelőbbek. A résztvevők csoport és pármunkában tevékenykednek az órán, és a tananyagot viták során dolgozzák fel. A délutáni alkalmak a beszédre összpontosítanak, és a hallgatók a hatékony kommunikáció elősegítéséhez szükséges készségeket sajátítják el interaktív, kommunikatív megközelítést alkalmazva. Heti egy délutáni workshop a digitális készségek tanórai alkalmazását veszi át, gyakorlati feladatok által prezentálva a módszertani megközelítéseket. A képzésen kívül a résztvevők felfedezhetik Málta gyönyörű szigetét és gazdag történelmét.   

St Julian's

kategória: idegennyelv-oktatás módszertan  képzés időtartama: 2 hét (22,5 óra/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 350 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A képzés keretében felmerülő témák: 
 • az angol mint idegennyelv tanításmódszertanának áttekintése 
 • az angol tanításának és tanulásának háttere 
 • a jelenlegi bevált gyakorlatok az angol mint idegennyelv tanításában  diktálás, nyelvtani fordítás, kultúrák és a tanítási stílusok összehasonlítása 
 • a nyelv ismerete és a nyelvről való tudás 
 • a tanulók beszédkészségének kreatív módszerekkel való fejlesztése 
 • az olvasási készség fejlesztése 
 • a hallás utáni megértés készségnek fejlesztése 
 • az írás tanításának módszertani megközelítései: product/process/process-genre 
 • hatékony szókincs tanítás 
 • a nyelvtan élményszerű tanításának kreatív módjai 
 • tananyagok 
 • értékelés 
 • a CLIL alapvető jellemzői  

Valletta

kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 hét (22,5 óra/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 350 
minimum nyelvi szint: A2 (angol)  szállás elérhető: igen 
kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés képzés időtartama: 2 vagy 3 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok képzés díja: € 550 vagy 825  
minimum nyelvi szint: B1 (angol) szállás elérhető: igen 
  

Képzésünket az iskolai közegben dolgozó, minimum B1 szintű nyelvtudással rendelkező nyelvtanároknak ajánljuk, akik az Erasmus mobilitási alapra jogosultak és tovább szeretnék fejleszteni tanítási módszereiket, a nyelvi készségeiket (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni megértés) és a nyelvi rendszereket (nyelvtan, szókincs, funkcionális nyelvhasználat, és kiejtés).

Heti 20 órában foglalkozunk a nyelvvel és azt elemezve tanulunk róla, amit önértékeléssel és reflektálással teszünk teljessé. Ehhez kapcsolódik 10 óra általános ’job shadowing’ és óralátogatás gyakorlott angol nyelvtanárokkal, ami ezt egy nagyszerű módszertani frissítő kurzussá teszi. További gyakorlati tanítási gyakorlatot is kínál a program, aminek a végén a tanárok a Certificate of Graded Merit and Attendance oklevéllel távoznak. 

kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés képzés időtartama: 1 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok képzés díja: € 350 
minimum nyelvi szint: A2 (angol) szállás elérhető: igen 
  

Képzésünket az iskolai közegben dolgozó, minimum A2 szintű nyelvtudással rendelkező nyelvtanároknak ajánljuk, akik szeretnének aktív résztvevői lenni a szakmai irányultságú, 20 órás tapasztalati és gyakorlati képzésünknek. A tanfolyam segít az alapvető alkalmazott tanítási módszertan magasabb szintre emelésében és a tizenéves diákok motiválására és bevonására alkalmas készségek elsajátításában.

A gyakorlati megközelítés magába foglalja a nyelvtan kommunikatív, dinamikus módszerekkel való tanítását, eredeti, anyanyelvi anyagok feldolgozását tanítási célra, IT osztálytermi eszközök és a közösségi média használatát, interaktív osztálytermen kívüli tanítási tevékenységeket, projekt alapú tanulást és más hasonló lehetőségeket. A további nyelvi 10 tanóra fejleszti az angol készségeidet és segít az esetleges nyelvtani hiányosságok felszámolásában. Az egy hetes képzés végén a Certificate of Continuing Professional Development (CPD) of Merit and Attendance oklevéllel távozhatnak a résztvevők. 

Írország

Cork

kategória: CLIL  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: € 800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A résztvevők támpontokat kapnak a nyelv- és a szaktárgyak tanításának együttes, gyakorlati, órai megvalósítására vonatkozólag és olyan különféle feladatokat és órai tevékenységeket elemeznek ki, amik alkalmasak azonnali tantermi alkalmazásra. A résztvevők továbbá saját maguk is lehetőséget kapnak a CLIL megtapasztalására a E-Learning platformunk használata által, ami az interneten szükséges készségek használatát segíti elsajátítani ezáltal egy jó példát nyújtva egy adott tárgy és a nyelv tanulásának ötvözésére. 
kategória: nyelvtanítás-módszertannyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A kurzus 50 órányi gyakorlati nyelvtanári módszertani képzést kínál miközben a résztvevők saját maguk is fejlesztik a nyelvi készségeiket. A kurzus széleskörű témákat ölel fel, úgymint a tanítási módszertan, tananyagok egyéni igényekhez alakítása, a technológia erősödő szerepe a tanteremben, osztálymenedzsment, valamint az összes nyelvi terület és készség tanításának módszerei és az ezek során alkalmazott feladatok. Az intenzív és dinamikus kurzus továbbá magában foglal képzési alkalmakat az ír történelemről és kultúráról, valamint gazdag szabadidős programot. 
kategória: nyelvi fejlesztés és kultúra  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A résztvevőknek lehetőségük lesz az ír kultúra különböző aspektusaival megismerkedni a speciálisan erre a célra összeállított órákon, amelyek ír zenét, irodalmat, mitológiát, történelmet és az étkezést foglalják magukba. Ezek mellett az általános nyelvtudás fejlesztése is a tanfolyam fő céljai között szerepel integrált készségfejlesztés által. Az órák hangsúlyosan a hallás utáni megértést, kiejtést, szóbeli interakciót és produkciót fejlesztik. A kurzus elvégzése a résztvevők magabiztos hétköznapi és nyelvórai angol nyelvi kommunikációját eredményezi. Az online tanulási platformunk segítségével a résztvevők együtt alakítják ki a tanulási tervet és célokat, hogy a kurzus elvégzése után is tovább haladhassanak a kijelölt tanulási pályán. 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A képzés céljai:
 • A legújabb angol mint idegennyelv tanítási elmélet és gyakorlat elmélyült tudásának elsajátítása, ami magába foglalja a különböző megközelítéseket, módszereket és technikákat, valamint óravezetési modelleket.
 • A szakmai együttműködés elősegítése
 • A kísérletezés és kreativitás elősegítése a tanításban
A kreatív módszertani kurzus különböző módszertani megközelítéseket vesz sorra (pl.: silent way, task-based learning, visualisation, multiple intelligences, lexical approach), valamint tantermi módszereket, osztálymenedzsmentet (pl.: instrukciók, szemkontaktus, interakció fajták, L1 használata) és hibajavítási technikákat (pl.: hibaanalízis, a legújabb változások a beszélt angolban). 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A képzés céljai:   
 • A legújabb angol mint idegennyelv tanítási elmélet és gyakorlat elmélyült tudásának elsajátítása, ami magába foglalja a speciális nyelvtanulási területeket, mint az IT, irodalom, üzlet és kultúra. 
 • A szakmai együttműködés elősegítése 
 • A tanulói autonómia és önállóság erősítése 
A hatékony nyelvórai gyakorlat képzés magában foglal könyvtári kutatást, projekt munkát, autonómiát és önálló tanulást, az IT tanítási célú használatát, óralátogatást, tanári együttműködést, és a folyamatos szakmai továbbképzést.    A lehetséges képzési tartalmak a következők: angol irodalom használata a tanításban; kulturális tudatosság felmérés készítése; alkalmazkodás különböző tanulási preferenciákhoz és egyéni tanulói igényekhez; a tantermen kívüli tanulás elősegítése; tanítás honlapokkal, alkalmazásokkal és egyéb digitális eszközökkel; üzleti angol tananyagok elemzése; karrier célok és portfolió fejlesztés. 
kategória: nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A képzés céljai: 
 • A résztvevők felkészítése a hatékony munkahelyi interakcióra és kommunikációra 
 • Elősegíteni a hatékony nyelvhasználatot a munkahelyi környezetben 
 • A gyakorlati workshopok és nyelvórák valós élethelyzeteket szimulálnak. 
kategória: nyelvi fejlesztés és kultúra  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja a résztvevők általános angol nyelvi szintjének fejlesztése miközben a bevezetés az ír kultúrába foglalkozásokon vesznek részt vagy további betekintést nyernek az ír kultúrába a szabadidős tevékenységek során. A résztvevőknek lehetőségük lesz az ír kultúra különböző aspektusaival megismerkedni speciálisan erre a célra összeállított órákon, amik ír zenét, irodalmat, mitológiát, történelmet és az étkezést foglalják magukba. Ezek mellett az általános nyelvtudás fejlesztése integrált készségfejlesztés által is a tanfolyam fő céljai között szerepel. Az órák hangsúlyosan a hallás utáni megértést, kiejtést, szóbeli interakciót és produkciót fejlesztik. A kurzus elvégzése a résztvevők magabiztos hétköznapi és nyelvórai angol nyelvi kommunikációját eredményezi. Online tanulási platformunk segítségével a résztvevők együtt alakítják ki a tanulási tervet és célokat, hogy a kurzus elvégzése után is tovább haladhassanak a kijelölt tanulási pályán.
kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (20×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 450-800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A tudásfrissítő kurzus olyan, nem anyanyelvi angoltanároknak készült, akik szeretnék magasabb szintre emelni a szaktudásukat és fejleszteni a nyelvi készségeiket.
kategória: nyelvtanítás-módszertan képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (20×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 450-800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
Teaching Knowledge Test Course célja, hogy felkészítse a nyelvtanárokat a TKT vizsgára, és hogy biztosítsa a szükséges módszertani alapokat az angol mint idegennyelv oktatásához. A képzés résztvevőivel a pedagógiai módszertan, az óratervezés és a classroom management témáit vesszük át. 
kategória: CLIL  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (20×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: € 450-800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja, hogy a résztvevők továbbfejlesszék és kiegészítsék a tantermi nyelvoktatás során használt eszköztárukat, és megismerkedjenek a tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL – Content and Language Integrated Learning) alapelveivel.   Tanfolyami célok: 
 • A módszertan és tananyagok CLIL számára való gyakorlati értelmezése 
 • A tanmenet tervezés fő kérdései 
 • Osztálymenedzsment a CLIL tanteremben 
 • Értékelési módszerek fejlesztése 
kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (20×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 450-800 
minimum nyelvi szint: B1 (angol)  szállás elérhető: igen 
Ez a képzés azoknak az általános- és középiskolai tanároknak ajánlott, akik szeretnék mind a nyelvtudásukban, mind a tanári szakmai karrierjükben előre lépni. A képzés céljai: 
 • Az angol nyelvtudás minden aspektusának fejlesztése különös hangsúllyal a nyelvtanon és szókincsen, valamint a receptív és produktív készségeken. 
 • Az órákon a tanároknak lehetőségük lesz megosztani a tapasztalatukat és megvitatni az ötleteiket a konkrét feladatok tekintetében, vagy éppen a technológia és multimédia használatát illetően.  
A kurzus végén a résztvevők magabiztosabb és magasabb szintű nyelvtudással rendelkeznek, valamint jobb tudatossággal a saját erősségeikről és a további fejlődést igénylő területekről, amely tudást képesek lesznek alkalmazni a szakmai életükben.   

Dublin

kategória: nyelvtanítás-módszertan képzés időtartama: 2 hét (25 óra/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja€ 750 
minimum nyelvi szintB2 (angol)  szállás elérhető: igen 
Az angoltanár-képző tanfolyam elsősorban a nem anyanyelvi középiskolai tanárok számára megfelelő kurzus, akik legalább upper intermediate szinten beszélik az angol nyelvet. A tanárképző részlegünk abból a célból fejlesztette ki ezt a tréninget, hogy a részt vevő tanároknak segítsen abban, hogy felfrissítsék az angol nyelvi készségeiket, változatos nyelvtanítási módszereket és megközelítéseket próbálhassanak ki, és új, gyakorlati ötletekkel és feladatokkal térjenek haza, amiket diákjaikkal azonnal alkalmazhatnak.  A program jellemzői:
 • Elmélet-gyakorlat: A sikeres kommunikatív tanítási órák elméleti alapjai és azok gyakorlati tantermi alkalmazása.
 • Tervezés: Hogyan tervezzünk hatékonyan órát logikus lépéseket követve, amelyek a diákok hasznát szolgálják?
kategórianyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés  képzés időtartamahét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja€ 750 
minimum nyelvi szintB2 (angol)  szállás elérhetőigen 
Első hét: 
 • A CLIL, azaz tartalomalapú nyelvoktatás bemutatása 
 • Bemutatkozás és könnyed társalgás formális és informális szituációkban 
 • Betekintés az angol nyelvtanítási módszerekbe 
 • Tudás elmélyítése autentikus szövegek hallgatásával 
 • Különböző megoldások az angol nyelv használatára a tanteremben 
Második hét: 
 • Gyakorlat szerzése az óravázlat megtervezésében 
 • Tanárok számára elérhető és hasznos technológia eszközök megismerése 
 • Más kultúrák megismerése 
 • Tanulók feladatmegoldásainak kiértékeléséhez szükséges szakismeret megszerzése 
 • Teljesítés méréséhez szükséges szakismeret megszerzése 

Ennis

kategória: nyelvtanítás-módszertannyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 2 hét (15 óra/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 1462 (szállással, félpanzióval) 
minimum nyelvi szint: B2 (angol)  szállás elérhető: igen, az árban benne foglaltatik
Ez a tanárképző kurzus egy olyan gyakorlatorientált képzés, amelyet kifejezetten általános- és középiskolában oktató, nem anyanyelvi tanárok számára alakítottak ki. A képzés nyelvi továbbképző és módszertani modulokat tartalmaz, és az angol nyelv osztálytermi oktatására összpontosít. A kurzus során a részvevők olyan gyakorlati készségekkel és eszközökkel gazdagodnak, amelyeket sikerrel tudnak majd későbbi órai munkájuk során hasznosítani. 
kategória: CLIL képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (15 óra/hét) 
célcsoport: tanárok képzés díja: € 877-1462 (szállássalfélpanzióval)
minimum nyelvi szint: B2 (angol) szállás elérhető: igen, az árban benne foglaltatik
kezdő dátumok: rugalmas  

Ez a CLIL (tartalomalapú nyelvoktatás, Content and Language Integrated Learning) kurzus egy olyan gyakorlatorientált képzés, amelyet kifejezetten általános- és középiskolában oktató, nem anyanyelvi tanárok számára alakítottak ki. A képzés nyelvi továbbképző és módszertani modulokat tartalmaz, és a különböző tantárgyak angol nyelven való oktatására összpontosít. A kurzus során a részvevők olyan gyakorlati készségekkel és eszközökkel gazdagodnak, amelyeket sikerrel tudnak órai munkájuk során hasznosítani. 

kategória: európai polgár  képzés időtartama: 1 hét (15 óra/hét) 
célcsoport: intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 455 (szállássalteljes ellátással)
minimum nyelvi szint: A2 (angol)  szállás elérhető: igenaz árban benne foglaltatik
Az európai polgár program magában foglalja a téma minden fontos aspektusát. A program középpontjában áll az európai témákról szerzett tudás és ismeretek, hogy mit jelent aktív európai polgárnak lenni, valamint a kritikus gondolkodás, elsőképp az Európát érintő kérdésekben.  A program magában foglal egy heti 15 órás angol nyelvi képzést, amely a fenti tematikát dolgozza fel, valamint heti 2 vezetett workshopot, felkészülési időt, projektmunkát, és látogatásokat olyan helyszíneken, mint a Clare County Council, helyi vállalkozások, amelyek a nagyobb európai piacon működnek, vagy a Clare múzeum és idegenforgalmi iroda. 
kategória: befogadás és diverzitás  képzés időtartama: 1 hét (15 óra/hét) 
célcsoport: intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 455 (szállássalteljes ellátással)
minimum nyelvi szint: A2 (angol)  szállás elérhető: igenaz árban benne foglaltatik
A befogadás a mai társadalomban fontosabb, mint valaha. Szükség van egy olyan átfogó programra, amely lehetővé teszi, hogy azok, a tanulók, akik alulreprezentáltak a társadalomban, bekapcsolódhassanak, és jobban megismerjék és megértsék azokat az akadályokat, amelyek mindennaposak a kirekesztett társadalmi csoportok életében. A kurzus egyik fő fókusza a fogyatékkal élőket, az alsó társadalmi rétegekből érkezőket vagy a kisebbségi csoportokat körülvevő gátak lebontása. A program magában foglal egy heti 15 órás angol nyelvi képzést, amely a fenti tematikát dolgozza fel, valamint heti 2 vezetett workshopot, felkészülési időt, projektmunkát, és látogatásokat olyan helyszíneken, mint a clare-i fogyatékkal élők otthona, helyi vállalkozások, akik befogadó irányelveket követnek a toborzásban, középiskolák nagy számú kisebbségi diákokkal és egyéb önkéntes és közösségi szervezetek. 
kategória: környezetvédelem  képzés időtartama: 1 hét (15 óra/hét) 
célcsoport: intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 455 (szállássalteljes ellátással) 
minimum nyelvi szint: A2 (angol)  szállás elérhető: igen, az árban benne foglaltatik 
A klímaváltozás az egyik legnagyobb kihívás, ami ma a világ előtt áll. Ezért is fontos, hogy a mai fiatalok minden korábbinál jobban odafigyeljenek az ökológiai lábnyomukra, és hogy megtanuljanak fenntartható módon élni. A képzés célja, hogy felkeltse a figyelmet vitákon és esettanulmányokon keresztül, valamint hogy adatokon keresztül bemutassa azokat a kihívásokat, amikkel mind a bolygó, mind a társadalom szembe kell nézzen. Kiemelendő része még a képzésnek a fenntarthatósági szektor bemutatása és azoknak a készségeknek és stratégiáknak a megismerése, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egy zöldebb jövő felé haladhassunk tovább. A program magában foglal egy heti 15 órás angol nyelvi képzést, amely a fenti tematikát dolgozza fel, valamint heti 2 vezetett workshopot, felkészülési időt, projektmunkát, és látogatásokat olyan helyszíneken, mint a Clare County Council vidékfejlesztési osztálya, helyi fenntartható vállalkozások, amelyek zöld irányelveket követnek, helyi biotermelők, egyéb önkéntes és közösségi csoportok. 

Galway

kategóriatudományos írás képzés időtartamahét (25 óra/hét) 
célcsoport: egyetemi oktatók és kutatókképzés díja€ 445 
minimum nyelvi szintB1 (angol) szállás elérhető: igen 

Ez a kurzus az íráskészség fejlesztését tűzi ki célul, ami nemzetközi oktatási intézmények számára teszi lehetővé tudományos szövegek létrehozását és megjelentetését. Előtérbe helyezi a szenior szakemberek által igényelt írás és prezentációs készségek fejlesztését és finomhangolását angol nyelven.

A kurzus céljai szerint azokat az akadémikusokat kívánja támogatni, akik publikálni szándékoznak, és emellett a nyelvi készségeiket és prezentációs stratégiáikat is fejleszteni szeretnek. Hangsúlyt fektetünk a résztvevők produktív íráskészségére személyre szabott workshop-ok és gyakorlati nyelvórák keretében, amiket az előzetesen felmért egyéni szükségleteknek megfelelően alakítunk ki. 

kategóriaCLIL  képzés időtartamahét (25 óra/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja€ 445 
minimum nyelvi szintB2 (angol)  szállás elérhető: igen 
A CLIL for Educators képzés programja egyszerre veszi figyelembe az nyelvtanárok és az angol nyelven egyéb tantárgyakat oktató tanárok igényeit és az őket érintő kihívásokat. A kurzust, amely része az Atlantic Language tíz éve futó specializált képzési programjának, tapasztalt és felkészült angol nyelvi trénerek tartják. 
kategóriaoktatási intézményi adminisztráció  képzés időtartama: hét (25 óra/hét) 
célcsoport: adminisztrációs munkatársak  képzés díja€ 445 
minimum nyelvi szintB2 (angol)  szállás elérhetőigen 
Az English for the Educational Workspace kurzus egy intenzív szakmai képzés, amely olyan technikák elsajátítását biztosítja a résztvevők számára, mint a mindennapos, munkatársakkal, diákokkal, vezetőkkel, valamint külső érintett szereplőkkel történő, angol nyelvtudást igénylő kommunikáció magabiztos, hatékony és megfelelő kezelése. A képzés magába foglal gyakorlati workshopokat, szituációs és alkalmazott gyakorlatokat, amelyek célja különféle kommunikációs készségek, a nyelvhasználat és a közvetlen interakciókban használatos aktív szókincs fejlesztése. A képzői csapatot szakosodott trénerek alkotják, akik kollaboratívan közelítik meg az oktatást, és a kiérkezés előtt kérdőívben tájékozódnak a résztvevők igényeiről és céljairól, hogy a közös munka a lehető leghatékonyabban folyjon. 
kategórianyelvtanítás-módszertannyelvi fejlesztés  képzés időtartama: hét (25 óra/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 445 
minimum nyelvi szintB1 (angol)  szállás elérhető: igen 
A képzés középpontjába a tanítási gyakorlat a résztvevők számára fontos aspektusai kerülnek, amit korábbi szakmai résztvevők csoportjainak visszajelzései alapján határoztunk meg. Így a fő témák az óratervezés és kivitelezés, classroom management, autentikus tartalmak alkalmazása és a tanulók önálló tanulásának támogatása. 
kategórianyelvi fejlesztés képzés időtartama2 hét (25 óra/hét)
célcsoport: intézmény bármely munkatársa képzés díja: € 780 
minimum nyelvi szintA1 (angol) szállás elérhető: igen 

Az intenzív általános angol képzés lehetőséget kínál a résztvevőknek, hogy dinamikus, nemzetközi csoportokban hatékonyan és teljeskörűen fejlesszék nyelvi készségeiket. A képzést az Atlantic Language angol, mint idegennyelv oktatásra specializálódott csapata biztosítja, kiemelt hangsúlyt helyezve a kommunikatív módszertanra, amely több mint 25 éve az Atlantic Language, Írország egyik vezető, prémium nyelviskolája pedagógiai szemléletének fémjele. 

Spanyolország

Barcelona

kategória: közösségépítés  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mit fogok ebből a kurzusból tanulni? 
 •  a támogató tanári közösségben való együttműködés előnyeinek megértését 
 • a tanárok egymásnál való óralátogatásának módszereit, és azok eredményének megbeszélését olyan pozitív és konstruktív szellemben, ami mindkét résztvevő számára haszonnal jár 
 • a társmentoring és coaching alapvető technikáit és készségét 
 • szakmai életünk különböző aspektusainak megosztásának módjait másokkal 
 • a kiégés okait és tüneteit, valamint módszereket annak elkerülésére 
Ezen a képzésen arra fókuszálunk hogyan tudják a tanárok saját tanártársaikat segíteni abban, hogy a munkájuk elégedettséggel töltse el őket. Megvizsgáljuk a társ- óralátogatás, mentoring, és coaching eszközeit és a résztvevők releváns készségeit fejlesztjük.  Ugyancsak feltárjuk az ötletek, tananyagok, gondolatok, sikerek és félelmek egymással való megosztásának jelentőségét és módszereit. A képzés során áttekintjük a kritikai barát szerepét, akivel megvitathatunk szakmai kérdéseket és akinek a tanácsára és támogatására támaszkodhatunk. 
kategória: speciális nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mit fogok ebből a kurzusból tanulni? 
 • a diszlexia természetének áttekintése
 • annak jobb megértése, hogyan éli meg az iskolai helyzeteket egy a diszlexiával élő tanuló
 • a tanár attitűdjének hatása a sikerre
 • tanári ötletek és technikák gyűjteménye, amelyek segítségével a diszlexiával élő tanulókat sikeresebbé tehetjük a nyelvek elsajátításában
 • a modern tankönyvek kritikai értékelése és sajátos szükségletek fennállása esetén való jobb alkalmazása 
A tanfolyam leírása  A képzés bevezetést nyújt a diszlexia természetébe és általában a tanulási nehézségekbe. Segít a résztvevőknek jobban megérteni ezt az állapotot és gyakorlati tanácsokkal szolgálni, valamint megszerezni azokat a készségeket, amik diszlexia-barát órákat eredményeznek, amit mind a tanárt, mind a tanulót sikerhez segítik. A résztvevők új ötleteket tanulnak és próbálnak ki. Ezek segítenek abban, hogy a tankönyveket a diszlexiával élő tanulók számára könnyebben használhatóvá tegyék.
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja  A kurzus a tanulási folyamat kreatív és színes tapasztalattá változtatásának a módjait mutatja meg. Kreatívnak akkor nevezünk egy órát, ha a tanár és a diákok is használhatják a fantáziájukat a fejlődésük érdekében. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt.  A képzés tartalma 
 • mitől kreatív a tanóra
 • a napi szinten alkalmazott kreatív feladatok és módszerek eredményekre gyakorolt hatása  
 • kreatív tanár, kreatív diákok 
 • ötletek óraindító feladatokra, időkitöltésre, és házi feladatra 
 • kreatív projektek alkalmazása témák feldolgozására vagy szókincs és nyelvtan tanítására 
 • a tanár változó szerepe a kreatív folyamatban 
 • új technológia osztálytermi használata 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mi a brain-based tanulás?  brain-based tanulás olyan tanítási módszereket foglal magába, amik a tudomány legújabb, az agy működésére vonatkozó megállapításait alkalmazza. A módszer alapvetése szerint a tanulási folyamatot felgyorsítja és hatékonyabbá teszi, ha a tanítási tevékenységet megfeleltetjük az emberi agyi működés optimális feltételeinek, ami által ez a módszer korábban elképzelhetetlen módon megkérdőjelezi a hagyományos tanítási módszertant. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt.  A tanfolyam tartalma 
 • a brain-based tanulás története és elmélete 
 • motiváció 
 • növekedési szemlélet 
 • időbeosztás 
 • memória technikák
 • az akarat és kitartás jelentősége
 • a tanulási környezet szerepe
 • visszacsatolás és előre csatolás
 • lassú és gyors tanulás 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
A képzés céljai  A kurzus által bemutatjuk, hogy a 21. századi műszaki-, társadalmi-, és pszichológiai állapotváltozás milyen módon teszi szükségessé az osztályteremben is a paradigmaváltást. Ez magában foglalja az új médiumokra való nyitottságot, a mai generáció változó kommunikációs és oktatási szükségleteinek befogadását, valamint a tanárok kreativitásának új horizontját. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt  A kurzus tartalma 
 • a 21. század társadalmi, gazdasági és pszichológiai változásai
 • a mai diákok: a tanulók különböző, a jelen évszázadra jellemző igényei
 • a Z generáció jellemzői és tanítása
 • a tanári szerepben bekövetkező változások
 • a tanár-diák viszony új aspektusai és ennek tantermi vonatkozásai
 • az új technológia osztálytermi alkalmazása
 • a házi feladat szerepének változása 

Madrid

kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja  A kurzus a tanulási folyamat kreatív és színes tapasztalattá változtatásának a módjait mutatja meg. Kreatívnak akkor nevezünk egy órát, ha a tanár és a diákok is használhatják a fantáziájukat a fejlődésük érdekében. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt.  A képzés tartalma 
 • mitől kreatív a tanóra
 • a napi szinten alkalmazott kreatív feladatok és módszerek eredményekre gyakorolt hatása  
 • kreatív tanár, kreatív diákok 
 • ötletek óraindító feladatokra, időkitöltésre, és házi feladatra 
 • kreatív projektek alkalmazása témák feldolgozására vagy szókincs és nyelvtan tanítására 
 • a tanár változó szerepe a kreatív folyamatban 
 • új technológia osztálytermi használata 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mi a brain-based tanulás?  brain-based tanulás olyan tanítási módszereket foglal magába, amik a tudomány legújabb, az agy működésére vonatkozó megállapításait alkalmazza. A módszer alapvetése szerint a tanulási folyamatot felgyorsítja és hatékonyabbá teszi, ha a tanítási tevékenységet megfeleltetjük az emberi agyi működés optimális feltételeinek, ami által ez a módszer korábban elképzelhetetlen módon megkérdőjelezi a hagyományos tanítási módszertant. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt.  A tanfolyam tartalma 
 • a brain-based tanulás története és elmélete 
 • motiváció 
 • növekedési szemlélet 
 • időbeosztás 
 • memória technikák
 • az akarat és kitartás jelentősége
 • a tanulási környezet szerepe
 • visszacsatolás és előre csatolás
 • lassú és gyors tanulás 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
A képzés céljai  A kurzus által bemutatjuk, hogy a 21. századi műszaki-, társadalmi-, és pszichológiai állapotváltozás milyen módon teszi szükségessé az osztályteremben is a paradigmaváltást. Ez magában foglalja az új médiumokra való nyitottságot, a mai generáció változó kommunikációs és oktatási szükségleteinek befogadását, valamint a tanárok kreativitásának új horizontját. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt  A kurzus tartalma 
 • a 21. század társadalmi, gazdasági és pszichológiai változásai
 • a mai diákok: a tanulók különböző, a jelen évszázadra jellemző igényei
 • a Z generáció jellemzői és tanítása
 • a tanári szerepben bekövetkező változások
 • a tanár-diák viszony új aspektusai és ennek tantermi vonatkozásai
 • az új technológia osztálytermi alkalmazása
 • a házi feladat szerepének változása 
kategória: közösségépítés  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mit fogok ebből a kurzusból tanulni? 
 •  a támogató tanári közösségben való együttműködés előnyeinek megértését 
 • a tanárok egymásnál való óralátogatásának módszereit, és azok eredményének megbeszélését olyan pozitív és konstruktív szellemben, ami mindkét résztvevő számára haszonnal jár 
 • a társmentoring és coaching alapvető technikáit és készségét 
 • szakmai életünk különböző aspektusainak megosztásának módjait másokkal 
 • a kiégés okait és tüneteit, valamint módszereket annak elkerülésére 
Ezen a képzésen arra fókuszálunk hogyan tudják a tanárok saját tanártársaikat segíteni abban, hogy a munkájuk elégedettséggel töltse el őket. Megvizsgáljuk a társ- óralátogatás, mentoring, és coaching eszközeit és a résztvevők releváns készségeit fejlesztjük.  Ugyancsak feltárjuk az ötletek, tananyagok, gondolatok, sikerek és félelmek egymással való megosztásának jelentőségét és módszereit. A képzés során áttekintjük a kritikai barát szerepét, akivel megvitathatunk szakmai kérdéseket és akinek a tanácsára és támogatására támaszkodhatunk. 
kategória: speciális nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mit fogok ebből a kurzusból tanulni? 
 • a diszlexia természetének áttekintése
 • annak jobb megértése, hogyan éli meg az iskolai helyzeteket egy a diszlexiával élő tanuló
 • a tanár attitűdjének hatása a sikerre
 • tanári ötletek és technikák gyűjteménye, amelyek segítségével a diszlexiával élő tanulókat sikeresebbé tehetjük a nyelvek elsajátításában
 • a modern tankönyvek kritikai értékelése és sajátos szükségletek fennállása esetén való jobb alkalmazása 
A tanfolyam leírása  A képzés bevezetést nyújt a diszlexia természetébe és általában a tanulási nehézségekbe. Segít a résztvevőknek jobban megérteni ezt az állapotot és gyakorlati tanácsokkal szolgálni, valamint megszerezni azokat a készségeket, amik diszlexia-barát órákat eredményeznek, amit mind a tanárt, mind a tanulót sikerhez segítik. A résztvevők új ötleteket tanulnak és próbálnak ki. Ezek segítenek abban, hogy a tankönyveket a diszlexiával élő tanulók számára könnyebben használhatóvá tegyék.

Németország

Berlin

kategória: nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 330 (1 hét, szállással), € 600 (2 hét, szállás nélkül) 
minimum nyelvi szint: A1-C1 (német)  szállás elérhető: igen 
A kurzus első fázisa egy 20 órás német nyelvtanfolyam, A2-C1-es szinteken. Egy remek lehetőség arra, hogy megfigyeld és saját magadon megtapasztald a modern német nyelvoktatási módszereket és megismerkedj a legújabb segédanyagokat. B2-es nyelvi szintig minden kurzust néggyel több órát tartalmaz, amiken az óralátogató szerepét töltöd be. Heti kettő alkalommal lehetőséged van a trénereddel átbeszélni az alkalmazott pedagógiai módszereket és az óravázlatokat. 
kategória: nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (20×45 perc/hét) 
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 205 vagy € 340 
minimum nyelvi szint: A1-C1 (német)  szállás elérhető: igen 
A kurzust nem anyanyelvi némettanárok számára terveztük, akik 
 • szeretnék a nyelvi készségeiket fejleszteni, hogy számukra releváns szakmai tartalmakat és kiadványokat tudjanak hatékonyan tanulmányozni 
 • nemzetközi projektek során lesz szükségük a kommunikációra 
 • a nyelvi készségeiket szándékoznak fejleszteni a saját területükön 
 • német nyelven szeretnék a tantárgyaikat tanítani 
 • tervezik a német nyelv általános, vagy középiskolai szinten való tanítását 
Célok:  A tanfolyam célja, hogy a résztvevőket ellássa az oktatási, szociális és szakmai közegben szükséges nyelvi és kommunikációs készségekkel. A kurzus során a résztvevőknek lehetőségük lesz kiscsoportos tanulásra, ami kedvező körülményeket teremt a fókuszált, alapos nyelvi fejlesztésre. Mind a négy nyelvi alapkészségre (beszéd, írás, olvasás és hallás utáni megértés) hangsúlyt helyezve a tanfolyam felkészíti a résztvevőket a német nyelv sikeres tanítására a saját, magas szintű kommunikációs képességük által. 
kategória: nyelvtanítás-módszertan képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 720 vagy € 1 310 
minimum nyelvi szint: B2 (német)  szállás elérhető: igen 
A tanfolyamot elsősorban azoknak a nem anyanyelvi német nyelvtanároknak ajánljuk, akik 10 évnél idősebb tanulókat, vagy általános iskolásokat tanítanak, akik középiskolába készülnek továbbmenni, valamint üzleti és szaknyelvi német képzéseket megvalósítóknak.  Célok: A gyakorlati megközelítést alkalmazó tanfolyam a német mint idegen nyelv tanításának különböző módszereit és technikáit veszi górcső alá. A tanórák szakmai csoportokban zajlanak és a nyelvben zajló változások vizsgálata mellett a mai nyelvtanítási trendek és módszerek megismerésére fókuszálnak. 
kategória: nyelvtanítás-módszertan képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 720 vagy € 1 310 
minimum nyelvi szint: B2 (német)  szállás elérhető: igen 
Célok: A gyakorlati képzés a résztvevők személyes nyelvi készségeinek fejlesztését és a német mint idegen nyelv tanítására vonatkozó módszertani megközelítések prezentációját tűzi ki céljául. A reggeleken a kurzusvezető tanár a német nyelv gyakorlati alkalmazása órákra osztja be a résztvevőket, ahol a nyelvi készségeiket frissítik fel és fejlesztik tovább. A nyelvtanulás mellett ez lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők gyakorlatban tapasztalják a módszertani foglalkozásokon tanult technikákat és módszereket. A résztvevőknek ugyancsak alkalmuk lesz tanítási stratégiákkal megismerkedni a délutáni órákon amellett, hogy a nyelvet gyakorolják hallás utáni, beszéd, írás és olvasás feladatokon keresztül. Azon túl, hogy az órák eredményeképpen a résztvevők gördülékenyebben és nagyobb magabiztossággal tartják tanítási óráikat, ezek az alkalmak segítenek abban, hogy újra a diákok bőrébe bújjanak a résztvevők és átéljék, azt amit az ő tanulóik tapasztalnak. A tanárok gyakran kissé elfáradnak és szükségessé válik, hogy újragenerálják a diákok helyzete tekintetében tanúsított érzékenységet. Így lehetőséget kapnak arra, hogy a tanulóik által megtapasztalt nehézségeket jobban megértsék az ő szemszögükből vizsgálva azokat. A délutáni órákon a módszertan tanárral lehetőség lesz átbeszélni az órákon tapasztaltakat. 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 720 vagy € 1 310 
minimum nyelvi szint: B2 (német)  szállás elérhető: igen 
Célok: A gyakorlati képzés a résztvevők személyes nyelvi készségeinek fejlesztését és a német mint idegen nyelv tanítására vonatkozó módszertani megközelítések prezentációját tűzi ki céljául. A reggeleken a kurzusvezető tanár a német nyelv gyakorlati alkalmazása órákra osztja be a résztvevőket, ahol a nyelvi készségeiket frissítik fel és fejlesztik tovább. A nyelvtanulás mellett ez lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők gyakorlatban tapasztalják a módszertani foglalkozásokon tanult technikákat és módszereket. A résztvevőknek ugyancsak alkalmuk lesz tanítási stratégiákkal megismerkedni a délutáni órákon amellett, hogy a nyelvet gyakorolják hallás utáni, beszéd, írás és olvasás feladatokon keresztül. Azon túl, hogy az órák eredményeképpen a résztvevők gördülékenyebben és nagyobb magabiztossággal tartják tanítási óráikat, ezek az alkalmak segítenek abban, hogy újra a diákok bőrébe bújjanak és átéljék, amit az ő tanulóik tapasztalnak. A tanárok gyakran kissé elfáradnak és szükségessé válik, hogy újragenerálják a diákok helyzete irányában tanúsított érzékenységet. Így lehetőséget kapnak arra, hogy a tanulóik által megtapasztalt nehézségeket jobban megértsék az ő szemszögükből vizsgálva azokat. A délutáni órákon a módszertan tanárral lehetőség lesz átbeszélni az órákon tapasztaltakat.    
kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 720 vagy € 1 310 
minimum nyelvi szint: B2 (német)  szállás elérhető: igen 
Célok: A gyakorlati képzés a résztvevők személyes nyelvi készségeinek fejlesztését és a német mint idegen nyelv tanítására vonatkozó módszertani megközelítések prezentációját tűzi ki céljául. A reggeleken a kurzusvezető tanár a német nyelv gyakorlati alkalmazása órákra osztja be a résztvevőket, ahol a nyelvi készségeiket frissítik fel és fejlesztik tovább. A nyelvtanulás mellett ez lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők gyakorlatban tapasztalják a módszertani foglalkozásokon tanult technikákat és módszereket. A résztvevőknek ugyancsak alkalmuk lesz tanítási stratégiákkal megismerkedni a délutáni órákon amellett, hogy a nyelvet gyakorolják hallás utáni, beszéd, írás és olvasás feladatokon keresztül. Azon túl, hogy az órák eredményeképpen a résztvevők gördülékenyebben és nagyobb magabiztossággal tartják tanítási óráikat, ezek az alkalmak segítenek abban, hogy újra a diákok bőrébe bújjanak és átéljék, amit az ő tanulóik tapasztalnak. A tanárok gyakran kissé elfáradnak és szükségessé válik, hogy újragenerálják a diákok helyzete irányában tanúsított érzékenységet. Így lehetőséget kapnak arra, hogy a tanulóik által megtapasztalt nehézségeket jobban megértsék az ő szemszögükből vizsgálva azokat. A délutáni órákon a módszertan tanárral lehetőség lesz átbeszélni az órákon tapasztaltakat. 
kategória: nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 720 vagy € 1 310 
minimum nyelvi szint: A2 (német)  szállás elérhető: igen 
A tanfolyamot elsősorban azoknak a nem anyanyelvi német nyelvtanároknak ajánljuk, akik  
 • üzleti és gazdasági tárgyakat szeretnének tanítani német nyelven 
 • a saját területükön akarják a nyelvtudásukat fejleszteni 
 • nemzetközi üzleti projekteken lesz szükségük magasabb szintű német nyelvi kommunikációra  
Célok: A tanfolyam segít a résztvevőknek a kívánt üzleti német nyelvhasználat, valamint az oktatási, szociális és szakmai kontextusokban nélkülözhetetlen kommunikációs készségek elsajátításában. A kurzus az általános és az üzleti német kombinációja és a négy nyelvi alapkészség (beszéd, hallás utáni megértés, olvasás és írás) fejlesztését célozza meg tipikus üzleti szituációkon keresztül. Összességében a tanfolyam fejleszti a résztvevők jártasságát a hatékony és sikeres német üzleti nyelvi kommunikációban. 
kategória: nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (30×45 perc/hét) 
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 720 vagy € 1 310 
minimum nyelvi szint: A1-C1 (német)  szállás elérhető: igen 
  A kurzust nem anyanyelvi némettanárok számára terveztük, akik 
 • német nyelven szeretnék a tantárgyaikat tanítani 
 • szeretnék a nyelvi készségeiket fejleszteni, hogy számukra releváns szakmai tartalmakat és kiadványokat tudjanak hatékonyan tanulmányozni 
 • nemzetközi projektek során lesz szükségük a kommunikációra 
 • német nyelvi kulturális tudatosságukat és érzékenységüket szándékoznak fejleszteni 
Célok: A tanfolyam célja, hogy fejlessze a résztvevők német nyelv tanulását és tanítását ezáltal támogassa az Európai Unió által képviselt nyelvi diverzifikációt és interkulturális tudatosságot. A kurzus mind a négy nyelvi alapkészséget fejleszti (beszéd, hallás utáni megértés, olvasás és írás) a német mint idegennyelv tanulása és a kulturális tevékenységek kombinációja által.

Drezda

kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: € 730 (szállással, reggelivel, helyi bérlettel) 
minimum nyelvi szint: B1 (német)  szállás elérhető: igen 
A kurzus lényegi elemei a német kultúra megtapasztalása, részvétel egy színvonalas német nyelvi kurzuson és a tanulás legújabb módszereivel való ismerkedés. A képzés alapja egy hét hétköznapi német nyelvhasználatot fejlesztő képzés, amit erős nyelvtani és szókincs alapokra helyezünk. A tanfolyam pontos tartalma a jelentkezők pontos igény- és szintfelmérésére alapozva kerül meghatározásra. Szeretnél egy adott témára összpontosítani? A trénerünk megválaszolja a kérdéseidet és személyre alakítja a tananyagot. Az órák legfőbb jellemzője az interakció, amely során a hallás utáni megértés, beszéd, olvasás, és írás, azaz mind a négy alapkészség fejlesztésre kerül. Az önálló munka mellett párokban, csoportokban dolgoznak a résztvevők, valamint a helyiekkel való interakciót is lehetővé tesszük. A tanfolyam hallgatói egy német iskolai órán is részt vesznek, valamint az innovatív WBS LearnSpace 3D® segítségével is fejlesztik a készségeiket. Módszertani ötleteket kapnak a nyelvi óráik színesebbé tételére, amik elsősorban az órai szóbeli kommunikáció elősegítésében lesz hasznukra, valamint segít nekik a tanítási gyakorlatuk során a saját határaik feszegetésében és a diákjaik számára hatékonyabb tanulási környezet kialakításában. A képzést megelőzően a jelentkezők nyelvi szintjét online szintfelmérővel állapítjuk meg ami alapján a B1-től C2-ig KER terjedő szintekre osztjuk be. A nyelvi tapasztalatot számos kulturális program és más délutáni szabadidős tevékenység teszi teljessé.
kategória: IKT  képzés időtartama: 1 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: € 730 (szállással, reggelivel, helyi bérlettel) 
minimum nyelvi szint: A2 (német/angol)  szállás elérhető: igen 
A résztvevőknek alkalmuk lesz jelentősen fejleszteni a digitális kompetenciáikat és megismerkedni az e-learning legfontosabb módszertani és tanítási alapelveivel. Ily módon képessé válnak a saját e-learning tanóráikra való felkészülésre, amit aztán a WBS-LearnSpace 3D® alkalmazás segítségével tartanak meg a tréning zárásaként. A program műszaki tartalma mellett a résztvevők a nyelvi és soft skillek fejlesztésére is lehetőséget kapnak. A tanulási eredmények a következők: Szakmai kompetenciák Modul 1: Bevezetés az e-learning környezetbe 
 • Az e-learning formái 
 • Az e-learning által nyújtott lehetőségek és előnyök 
 • Az e-learning termékek áttekintése (nyitott forráskódú, kereskedelmi forgalomban levő) 
Modul 2: Az egyidejű e-learning képzésekre vonatkozó módszertani és tanítási alapelvek 
 • A virtuális kommunikáció jellemzői 
 • A virtuális kommunikáció moderálása 
 • A tanulók bevonása a virtuális tanórába 
 • A virtuális óra tervezése  
 • A virtuális tanulás követelményeinek megfelelő tanítási tartalmak fejlesztése és használata 
Modul 3: Egy e-learning képzési óra megtervezése és kivitelezése 
 • A WBS-LearnSpace 3D® e-learning platformmal való munka 
 • Egy képzési óra megtervezése 
 • A tervezett képzési óra megtartása valós hallgatóknak 
Személyes kompetenciák Modul 4: Az együttműködésre való készség és az egyén céljainak elérése egy idegen kulturális környezetben. 
 • A kulturális és társadalmi feltételek és körülmények megfigyelése és a saját tapasztalattal való összehasonlítása 
 • Közös tevékenységek tervezése és megvalósítása más kulturális háttérrel rendelkező társakkal 
 • Más kulturális háttérből nyert tudás alkalmazása probléma megoldásra és feladatok elvégzésére 
kategória: pedagógia  képzés időtartama: 1 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: € 730 (szállással, reggelivel, helyi bérlettel) 
minimum nyelvi szint: A2 (német/angol)  szállás elérhető: igen 
A tanfolyamon alapvető tudásra teszel szert a konfliktuskezelésről beleértve például a pszichológia tényezőket, vagy a csoportdinamikát. Ebből kiindulva pontosabb képet kapsz az osztálytermi konfliktusokról: hogy alakulnak ki; milyen jellemző viselkedési minták vezetnek konfliktushoz; mit tehet a tanár, hogy megelőzze a kialakulásukat; végül, hogy lehet a konfliktusokat kezelni és megoldani amikor már kialakultak. A kurzus segít a konfliktus megelőzését segítő stratégiák alkalmazásában a napi osztálytermi életben, a konfliktusok kialakulásának korai felismerése és a megelőzésük érdekében való fellépés által. Szerepjátékok és viták segítenek az osztályteremben tipikusan konfliktust okozó helyzetek jobb megértésében, és keretet biztosítanak a kritikai önvizsgálatra. Az esettanulmányok alapján, amiket a trénerek vagy a résztvevők mutatnak be, a konfliktusok különböző példáit elemezzük ki. A képzés során konfliktus megelőzési és kezelési folyamatokat fogunk szimulálni, hogy a résztvevőknek egy nemzetközi csoportban legyen lehetőségük a tapasztalataikat megosztani és ezáltal egymástól tanulni.   
kategória: menedzsment készségek  képzés időtartama: 1 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa  képzés díja: € 730 (szállással, reggelivel, helyi bérlettel) 
minimum nyelvi szint: A2 (német/angol)  szállás elérhető: igen 
Leírás és célok: A résztvevők megtanulják hogyan tervezzenek projekteket, allokáljanak erőforrásokat, kövessék nyomon a folyamatot, kezeljék a költségvetést, és a munkaterhelést elemezzék a Microsoft Project 2010 szoftver segítségével. Megismerkednek a program funkcióival, mint az ütemezés és lánc módszer. Továbbá a tanfolyam résztvevői megismerkednek a felhasználók által vezérelt ütemezéssel, idővonalakkal, interaktív feladatokkal, valamint a csapat tervező nézettel. Végül pedig csoportokban dolgoznak egy projekten, aminek az eredményét prezentálják a társaiknak. 

Berlin / Frankfurt / Hamburg / München

kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés képzés időtartama: 2 hét (26×45 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok képzés díja: 650 € (szállással) 
minimum nyelvi szint: A2-C1 (német) szállás elérhető: igen, az árban benne foglaltatik 
  

A kurzus első fázisa egy 20 órás német nyelvtanfolyam, A2-C1-es szinteken.

Egy remek lehetőség arra, hogy megfigyeld és saját magadon is megtapasztald a modern német nyelvoktatási módszereket és megismerd a legújabb segédanyagokat. B2-es nyelvi szintig minden kurzus néggyel több órát tartalmaz, amiken az óralátogató szerepét töltöd be. Heti kettő alkalommal lehetőséged van a trénereddel átbeszélni az alkalmazott pedagógiai módszereket és az óravázlatokat. 

Franciaország

Montpellier

kategória: nyelvtanítás-módszertanképzés időtartama: 1 hét (30×45 perces óra/hét) 
célcsoport: nyelvtanárokképzés díja: 380 € 
minimum nyelvi szint: B1 (francia) szállás elérhető: igen 

Ez a képzés átfogó képet nyújt a francia mint idegennyelv oktatói karrier lehetőségeiről, és segítséget nyújt a magabiztos tanításhoz szükség eszközök használatához. 

A képzés során bemutatott innovatív módszernek köszönhetően (órai feladatok, alapvető tanítási eszközök elsajátítása) a résztvevő megtanulja úgy motiválni a diákjait, hogy eközben a mai nyelvtanítási pedagógia élvonalába kerül.  

Példák a workshopokban feldolgozott területekre: 

 • Hogy tartsuk meg az első óránkat? 
 • A tér és a kommunikáció kezelése az osztályteremben. 
 • A hibák kezelése egyénileg vagy csoportban. 
 • Eszköztár: játékok, módszerek, média, közösségi hálók, digitális eszközök 
 • Élő és interaktív nyelvtan. 
 • A tizenéves tanulók motiválása. 
 • Autentikus nyelvi tartalmak tanítási célra való alkalmazása. 
 • Osztálytermi projektek tervezése és kivitelezése. 
 • Video a francia mint idegennyelv osztályban. 
kategória: nyelvtanítás-módszertanképzés időtartama: 2 hét (30×45 perces óra/hét)  
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: 760 €  
minimum nyelvi szint: B1 (francia)  szállás elérhető: igen  

Szeretnéd a tanári gyakorlatodat felfrissíteni és naprakésznek lenni a legújabb francia mint idegennyelv tanítási gyakorlatban, vagy szakosodni egy olyan adott célközönségre, mint a gyerekek, szakmai és szaknyelvi francia, nagy osztálylétszámok, stb.? Szeretnél motivált maradni azáltal, hogy innoválsz és a tanítási gyakorlatodat változatos módszerekkel gazdagítod?

Formation FLE: CAP Innovation programunk minden bizonnyal kielégíti az igényeidet. Szakértő tanárképző csapatunknak köszönhetően új módszereket lesz lehetőséged kipróbálni a pedagógiai szükségleteidnek megfelelően. Továbbá modern eszközök nyelvtanítási alkalmazását fogod megtanulni, mint az okostelefonok, táblagépek, az interaktív tábla, és a videójátékok. Olyan, változatos tanítási módszertanra teszel szert, ami segít a diákok tanulási igényeit kielégíteni, akár nagy csoportokról van szó, akár iskolai, vagy szakmai közegben, vagy például vizsgafelkészítés esetén.

Példák a további Les indispensables workshopokra:

 • Engedd el a fantáziádat az okostelefonok órai használatával kapcsolatban 
 • A francia mint idegennyelv tanításának gamifikációja: videójátékok 
 • Interaktív tanulás: a tizenévesek (újra)motiválása 
 • Merülj bele a szociolingvisztikába: irány a mozi! 
 • Készítsd fel hallgatóidat a francia nyelvvizsgákra 
 • Tanítsd a híreket máshogy 
 • Az öt érzék használata a franciatanításban: az érzékszervi megközelítés 
 • …és még továbbiak 

Ezek a modulok aktivitásra és együttműködésre épülnek így a részvétel, valamint a pedagógiai gyakorlatok kiemelt helyet foglalnak el bennük. Ezen elvek támogatására a tanároknak szóló képzések interaktív táblával felszerelt termekben zajlanak. 

Rouen

kategória: nyelvi fejlesztés képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (25×60 perc/hét)
célcsoport: az intézmény bármely munkatársa képzés díja: €460 vagy €800
minimum nyelvi szint: A1 – C1 (francia) szállás elérhető: igen 

A képzés célja: 

 • Francia nyelvi készségek fejlesztése: olvasás, írás, halláskészség, beszédkészség, folyékony és helyes nyelvhasználat 
 • Francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése 
 • A magabiztos nyelvhasználat erősítése 
 • Különböző tanítási módszertanok megismerése
 • Csapatmunka, interperszonális képességek fejlesztése
 • Érzékenyítés a kulturális sokszínűségre
 • Az európai oktatási rendszerek megismerése
 • A tantermi technológiahasználat megismerése
 • A diákok igényeinek és viselkedésének megismerésére használt módszerek bemutatása
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
kategória: nyelvtanítás-módszertan képzés időtartama: 1 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok képzés díja: €530 
minimum nyelvi szint: B2 (francia) szállás elérhető: igen 

A képzés célja: 

 • különböző technikák magabiztos alkalmazása a francia nyelv tanításában 
 • A tantermi gyakorlat módszertani megközelítésének továbbfejlesztése 
 • A diákok igényeinek és viselkedésének megismerésére használt módszerek bemutatása 
 • Francia nyelvi készségek fejlesztése: olvasás, írás, halláskészség, beszédkészség, folyékony és helyes nyelvhasználat
 • Az európai oktatási rendszerek megismerése
 • Olyan módszerek elsajátítása, amelyek növelik a tanulók motivációját, és nagyobb szerepvállalásra késztetik őket az önálló nyelvtanulásban
 • Csapatmunka, interperszonális képességek fejlesztése
 • Szoftverek, informatikai eszközök és az internet adta lehetőségek jobb kihasználása a nyelvtanításban
 • A szövegek, mint segédeszköz hatékonyabb használata a nyelvtanításban
 • Tapasztalat- és tudásmegosztás a nemzetközi csoporton belül
 • Francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €530-870 
minimum nyelvi szint: B1 (francia)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja: 
 • különböző technikák magabiztos alkalmazása a francia nyelv tanításában 
 • A tantermi gyakorlat módszertani megközelítésének továbbfejlesztése 
 • A diákok igényeinek és viselkedésének megismerésére használt módszerek bemutatása 
 • Francia nyelvi készségek fejlesztése: olvasás, írás, halláskészség, beszédkészség, folyékony és helyes nyelvhasználat
 • Az európai oktatási rendszerek megismerése
 • Olyan módszerek elsajátítása, amelyek növelik a tanulók motivációját, és nagyobb szerepvállalásra késztetik őket az önálló nyelvtanulásban
 • Csapatmunka, interperszonális képességek fejlesztése
 • Az internet adta lehetőségek jobb kihasználása a nyelvtanításban
 • A szövegek, mint segédeszköz hatékonyabb használata a nyelvtanításban
 • Tapasztalatok és tudás megosztása a nemzetközi csoporton belül
 • Francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
kategória: nyelvi és digitális készségek  képzés időtartama: 1 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €530
minimum nyelvi szint: B1 (francia)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja: 
 • Különféle applikációk megismerése 
 • A magabiztos technológiahasználat elsajátítása bármilyen tantárgy oktatásához 
 • Az internet, mint segédeszköz jobb megismerése 
 • Hogyan válhat a tanulás a tanulók életének szerves részévé a tanulási élménybe integrált technológia által?
 • Hogyan használjunk az általunk készített óravázlatok és tananyagok digitális portfólióját referenciaként az új módszerek az iskolánkban való bevezetéséhez és a projekt eredményeinek a kollégák közötti disszeminációhoz.
 • A francia nyelvi készségek fejlesztése
 • Tapasztalat és tudás megosztása a csoporton belül
 • Francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
kategória: nyelvi és digitális készségek  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: €870
minimum nyelvi szint: B1 (francia)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja: 
 • Különféle applikációk megismerése 
 • A magabiztos technológiahasználat elsajátítása bármilyen tantárgy oktatásához 
 • Az internet, mint segédeszköz jobb megismerése 
 • Hogyan válhat a tanulás a tanulók életének szerves részévé a tanulási élménybe integrált technológia által? 
 • Hogyan használjunk az általunk készített óravázlatok és tananyagok digitális portfólióját referenciaként az új módszerek az iskolánkban való bevezetéséhez és a projekt eredményeinek a kollégák közötti disszeminációhoz. 
 • Egyéni francia nyelvi készségek fejlesztése 
 • Tapasztalat és tudás megosztása a csoporton belül 
 • A francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése 
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
kategória: nyelvi és digitális készségek  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €940 
minimum nyelvi szint: B1 (francia)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja (TEFL): 
 • különböző technikák magabiztos alkalmazása a francia nyelv tanításában 
 • A tantermi gyakorlat módszertani megközelítésének továbbfejlesztése 
 • A diákok igényeinek és viselkedésének megismerésére használt módszerek bemutatása 
 • Francia nyelvi készségek fejlesztése: olvasás, írás, halláskészség, beszédkészség, folyékony és helyes nyelvhasználat 
 • Az európai oktatási rendszerek megismerése 
 • Olyan módszerek elsajátítása, amelyek növelik a tanulók motivációját, és nagyobb szerepvállalásra késztetik őket az önálló nyelvtanulásban 
 • Csapatmunka, interperszonális képességek fejlesztése 
 • Szoftverek, informatikai eszközök és az internet adta lehetőségek jobb kihasználása a nyelvtanításban 
 • A szövegek, mint segédeszköz hatékonyabb használata a nyelvtanításban 
 • Tapasztalat- és tudásmegosztás a nemzetközi csoporton belül 
 • Francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése 
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
  Information and Communication Technology (ICT) képzési célok: 
 • Különféle applikációk megismerése 
 • A magabiztos technológiahasználat elsajátítása bármilyen tantárgy oktatásához 
 • Az internet, mint segédeszköz jobb megismerése 
 • Hogyan válhat a tanulás a tanulók életének szerves részévé a tanulási élménybe integrált technológia által? 
 • Hogyan használjunk az általunk készített óravázlatok és tananyagok digitális portfólióját referenciaként az új módszerek az iskolánkban való bevezetéséhez és a projekt eredményeinek a kollégák közötti disszeminációhoz. 
 • A francia nyelvi készségek fejlesztése 
 • Tapasztalat és tudás megosztása a csoporton belül 
 • Francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése 
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
kategória: nyelvtanítás és drámapedagógia  képzés időtartama: 1 vagy 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €530-870 
minimum nyelvi szint: A1-C2 (francia)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja: 
 • Segítséget nyújtani a francia nyelvű kommunikáció hatékony és sikeres tanításához 
 • különböző módszerek magabiztos alkalmazása 
 • Új stratégiák hatékony bevonása az órai gyakorlatba 
 • A diákok igényeinek és viselkedésének megismerésére használt módszerek bemutatása 
 • A tanulói motiváció javításának eszközei 
 • Magabiztos óravezetés 
 • Tapasztalatok és tudás megosztása a nemzetközi csoporton belül 
 • Érzékenyítés a kulturális sokszínűségre 
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
kategória: nyelvtanítás és gasztronómia  képzés időtartama: 1 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €480 
minimum nyelvi szint: A1-C2 (francia)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja: 
 • Francia nyelvi készségek fejlesztése: olvasás, írás, halláskészség, beszédkészség, folyékony és helyes nyelvhasználat 
 • Francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése 
 • Megerősíteni a magabiztos idegennyelv használatot a tanításban és a főzésben 
 • Különböző tanítási módszertanok megismerése 
 • Csapatmunka, interperszonális képességek fejlesztése 
 • Az európai oktatási rendszerek megismerése 
 • A tantermi technológiahasználat megismerése 
 • A diákok igényeinek és viselkedésének megismerésére használt módszerek bemutatása 
 • Különféle ötletek a főzés tematika kihasználására a tanításban 
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben 
kategória: nyelvtanítás és gasztronómia  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €820 
minimum nyelvi szint: A1-C2 (francia)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja: 
 • a munkájuk során oktatási, szociális és egyéb képzési munkakörnyezetben a francia nyelvet használók általános nyelvi és kommunikációs készségeinek fejlesztése  
 • A nyelvtanítás magasabb szintre emeléséhez szükséges további kulturális tudás megszerzése 
 • A nyelv minden aspektusának fejlesztése és a tanulói motiváció elősegítése 
 • A résztvevők segítése a sikeres és hatékony francia nyelvű tanítási és kommunikiációs képességeik fejlesztésében 
 • Egy francia menü összeállításának megtanulása és a gasztronómiai szókincs és kifejezések elsajátítása annak érdekében, hogy praktikus tudással gazdagabban térjenek vissza a résztvevők a munkába 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €550 
minimum nyelvi szint: –  szállás elérhető: igen 
ANL (Approche neurolinguistique) – A nyelvtanítás neurolingvisztikai megközelítése 
 • Az ANL alapvető elméletének és a gyakorlatban alkalmazott módszereinek megismerése. 
 • A rendszer elvének megértése. 
 • A fő alapelvek a két nyelvtani fogalom megkülönböztetése; hitelesség és verbális interakciók; pedagógiai tájékozottság és mondatfelépítés; a jelentésre való összpontosítás; a projekt kialakítása. 
 • A tanítási folyamat különböző fázisainak megértése: a szóbeli, az olvasási és az írásos szakasz. Ennek a tudásnak az alkalmazása workshop kontextusban a saját tanulóinkkal. 
 • A heterogén csoportok hatékony kezelése. 
 • A tanulási folyamat kritikai értékelése, és az ANL elméletének alkalmazása. Minden egyes csoportos workshop hatékonyságának az értékelése. 
kategória: nyelvtanítás-módszertan, nyelvi fejlesztés  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €890 
minimum nyelvi szint: B2 (francia)  szállás elérhető: igen 
Első hét: intenzív francia nyelvi kurzus Második hét: ANL (Approche neurolinguistique) – A nyelvtanítás neurolingvisztikai megközelítése 
 • Az ANL alapvető elméletének és a gyakorlatban alkalmazott módszereinek megismerése. 
 • A rendszer elvének megértése. 
 • A fő alapelvek a két nyelvtani fogalom megkülönböztetése; hitelesség és verbális interakciók; pedagógiai tájékozottság és mondatfelépítés; a jelentésre való összpontosítás; a projekt kialakítása. 
 • A tanítási folyamat különböző fázisainak megértése: a szóbeli, az olvasási és az írásos szakasz. Ennek a tudásnak az alkalmazása workshop kontextusban a saját tanulóinkkal. 
 • A heterogén csoportok hatékony kezelése. 
 • A tanulási folyamat kritikai értékelése, és az ANL elméletének alkalmazása. Minden egyes csoportos workshop hatékonyságának az értékelése. 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 2 hét (25×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €960
minimum nyelvi szint: B2 (francia)  szállás elérhető: igen 
Első hét: FLE
 • különböző technikák magabiztos alkalmazása a francia nyelv tanításában 
 • A tantermi gyakorlat módszertani megközelítésének továbbfejlesztése 
 • A diákok igényeinek és viselkedésének megismerésére használt módszerek bemutatása 
 • Francia nyelvi készségek fejlesztése: olvasás, írás, halláskészség, beszédkészség, folyékony és helyes nyelvhasználat 
 • Az európai oktatási rendszerek megismerése 
 • Olyan módszerek elsajátítása, amelyek növelik a tanulók motivációját, és nagyobb szerepvállalásra késztetik őket az önálló nyelvtanulásban 
 • Csapatmunka, interperszonális képességek fejlesztése 
 • Szoftverek, informatikai eszközök és az internet adta lehetőségek jobb kihasználása a nyelvtanításban 
 • A szövegek, mint segédeszköz hatékonyabb használata a nyelvtanításban 
 • Tapasztalat- és tudásmegosztás a nemzetközi csoporton belül 
 • Francia kultúra és történelem szélesebb körű megismerése 
 • Bemutatni az Erasmus+ jelentőségét és hasznát a szakmai fejlődésben
Második hét: ANL (Approche neurolinguistique) – A nyelvtanítás neurolingvisztikai megközelítése 
 • Az ANL alapvető elméletének és a gyakorlatban alkalmazott módszereinek megismerése. 
 • A rendszer elvének megértése. 
 • A fő alapelvek a két nyelvtani fogalom megkülönböztetése; hitelesség és verbális interakciók; pedagógiai tájékozottság és mondatfelépítés; a jelentésre való összpontosítás; a projekt kialakítása. 
 • A tanítási folyamat különböző fázisainak megértése: a szóbeli, az olvasási és az írásos szakasz. Ennek a tudásnak az alkalmazása workshop kontextusban a saját tanulóinkkal. 
 • A heterogén csoportok hatékony kezelése. 
 • A tanulási folyamat kritikai értékelése, és az ANL elméletének alkalmazása. Minden egyes csoportos workshop hatékonyságának az értékelése. 

Toulon

kategória: közösségépítés  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: tanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mit fogok ebből a kurzusból tanulni? 
 •  a támogató tanári közösségben való együttműködés előnyeinek megértését 
 • a tanárok egymásnál való óralátogatásának módszereit, és azok eredményének megbeszélését olyan pozitív és konstruktív szellemben, ami mindkét résztvevő számára haszonnal jár 
 • a társmentoring és coaching alapvető technikáit és készségét 
 • szakmai életünk különböző aspektusainak megosztásának módjait másokkal 
 • a kiégés okait és tüneteit, valamint módszereket annak elkerülésére 
Ezen a képzésen arra fókuszálunk hogyan tudják a tanárok saját tanártársaikat segíteni abban, hogy a munkájuk elégedettséggel töltse el őket. Megvizsgáljuk a társ- óralátogatás, mentoring, és coaching eszközeit és a résztvevők releváns készségeit fejlesztjük.  Ugyancsak feltárjuk az ötletek, tananyagok, gondolatok, sikerek és félelmek egymással való megosztásának jelentőségét és módszereit. A képzés során áttekintjük a kritikai barát szerepét, akivel megvitathatunk szakmai kérdéseket és akinek a tanácsára és támogatására támaszkodhatunk. 
kategória: speciális nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mit fogok ebből a kurzusból tanulni? 
 • a diszlexia természetének áttekintése
 • annak jobb megértése, hogyan éli meg az iskolai helyzeteket egy a diszlexiával élő tanuló
 • a tanár attitűdjének hatása a sikerre
 • tanári ötletek és technikák gyűjteménye, amelyek segítségével a diszlexiával élő tanulókat sikeresebbé tehetjük a nyelvek elsajátításában
 • a modern tankönyvek kritikai értékelése és sajátos szükségletek fennállása esetén való jobb alkalmazása 
A tanfolyam leírása  A képzés bevezetést nyújt a diszlexia természetébe és általában a tanulási nehézségekbe. Segít a résztvevőknek jobban megérteni ezt az állapotot és gyakorlati tanácsokkal szolgálni, valamint megszerezni azokat a készségeket, amik diszlexia-barát órákat eredményeznek, amit mind a tanárt, mind a tanulót sikerhez segítik. A résztvevők új ötleteket tanulnak és próbálnak ki. Ezek segítenek abban, hogy a tankönyveket a diszlexiával élő tanulók számára könnyebben használhatóvá tegyék.
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
A képzés célja  A kurzus a tanulási folyamat kreatív és színes tapasztalattá változtatásának a módjait mutatja meg. Kreatívnak akkor nevezünk egy órát, ha a tanár és a diákok is használhatják a fantáziájukat a fejlődésük érdekében. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt.  A képzés tartalma 
 • mitől kreatív a tanóra
 • a napi szinten alkalmazott kreatív feladatok és módszerek eredményekre gyakorolt hatása  
 • kreatív tanár, kreatív diákok 
 • ötletek óraindító feladatokra, időkitöltésre, és házi feladatra 
 • kreatív projektek alkalmazása témák feldolgozására vagy szókincs és nyelvtan tanítására 
 • a tanár változó szerepe a kreatív folyamatban 
 • új technológia osztálytermi használata 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
Mi a brain-based tanulás?  brain-based tanulás olyan tanítási módszereket foglal magába, amik a tudomány legújabb, az agy működésére vonatkozó megállapításait alkalmazza. A módszer alapvetése szerint a tanulási folyamatot felgyorsítja és hatékonyabbá teszi, ha a tanítási tevékenységet megfeleltetjük az emberi agyi működés optimális feltételeinek, ami által ez a módszer korábban elképzelhetetlen módon megkérdőjelezi a hagyományos tanítási módszertant. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt.  A tanfolyam tartalma 
 • a brain-based tanulás története és elmélete 
 • motiváció 
 • növekedési szemlélet 
 • időbeosztás 
 • memória technikák
 • az akarat és kitartás jelentősége
 • a tanulási környezet szerepe
 • visszacsatolás és előre csatolás
 • lassú és gyors tanulás 
kategória: nyelvtanítás-módszertan  képzés időtartama: 1 hét (24×60 perc/hét) 
célcsoport: nyelvtanárok  képzés díja: €350 
minimum nyelvi szint: magyar vagy angol (B2)  szállás elérhető: igen 
A képzés céljai  A kurzus által bemutatjuk, hogy a 21. századi műszaki-, társadalmi-, és pszichológiai állapotváltozás milyen módon teszi szükségessé az osztályteremben is a paradigmaváltást. Ez magában foglalja az új médiumokra való nyitottságot, a mai generáció változó kommunikációs és oktatási szükségleteinek befogadását, valamint a tanárok kreativitásának új horizontját. A résztvevők új ötletek, módszertani megközelítések, és egy friss szemlélet birtokában térnek haza a tanfolyam végeztével, ami élményszerű tanítást és tanulást eredményez a tanárok és a diákok számára egyaránt  A kurzus tartalma 
 • a 21. század társadalmi, gazdasági és pszichológiai változásai
 • a mai diákok: a tanulók különböző, a jelen évszázadra jellemző igényei
 • a Z generáció jellemzői és tanítása
 • a tanári szerepben bekövetkező változások
 • a tanár-diák viszony új aspektusai és ennek tantermi vonatkozásai
 • az új technológia osztálytermi alkalmazása
 • a házi feladat szerepének változása